Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Školství, mládež a tělovýchova

 

Rozvojové programy MŠMT - archiv dokumentů

 
 
 
 

Ke každému rozvojovému programu je uvedena kontaktní osoba. Není-li program níže zveřejněn a žadatel dle pokynů MŠMT zasílá žádost na Krajský úřad, zašle ji na adresu:

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem  


 

Zobrazeno je 25 z celkem 30 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2  další stránka >
 
ZměněnoNázev a anotaceZodpovídá
6.4.2016II. kolo rozvojového programu „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září-prosinec 2016“
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Kontaktní osoba: Bc. Jarmila Svobodová, tel.: 475 657 213, e-mail: svobodova.j@kr-ustecky.cz
Bc. Jarmila Svobodová
23.2.2016Rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Kontaktní osoba: Mgr. Vladimír Slavík, tel.: 475 657 282, e-mail: slavik.v@kr-ustecky.cz
Mgr. Vladimír Slavík
8.1.2016Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2016
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Kontaktní osoba: Eva Marhoulová, telefon: 475 657 211, e-mail: marhoulova.e@kr-ustecky.cz
Eva Marhoulová
6.1.2016Vyúčtování a věcné vyhodnocení dotací z Rozvojového programu MŠMT - "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015"
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Školy zašlou vyúčtování a závěrečnou zprávu poštou i elektronicky (ve formátu excel a word)
Bc. Jarmila Svobodová
21.12.2015Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Mgr. Miloslava Sobotková
16.12.2015Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2016“
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Kolářová, tel. 475657418, kolarova.l@kr-ustecky.cz
Ing. Lenka Kolářová
3.12.2015Rozvojový program MŠMT – „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2016“
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Bc. Jarmila Svobodová
7.9.2015Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 II. kolo
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Eva Marhoulová
2.9.2015Rozvojový program MŠMT Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 [DOCX, 35 kB]
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Bc. Jarmila Svobodová
7.7.2015Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků-specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 - období srpen-prosinec 2015
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Ing. Lenka Kolářová
7.7.2015Mimořádné vyhlášení rozvojového programu MŠMT „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2015
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
MŠMT mimořádně vyhlašuje rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2015“, č. j. MSMT -20053/2015-1.

Žádosti o dotaci se podávají takto:
• soukromé školy, obecní školy, krajské školy do 25. 7. 2015 krajskému úřadu
• církevní školy, školy zřizované ministerstvem do 25. 7. 2015 2015 Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

Žadatelé mají ke dni podání žádosti o dotaci souhlas krajského úřadu (u církevních škol - souhlas MŠMT) se zřízením funkce asistenta pedagoga podle § 16 odst. 10 školského zákona.
Bc. Jarmila Svobodová
31.3.2015Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2015
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Kontaktní osoba: Jana Kaválková, kavalkova.j@kr-ustecky.cz , 475 657 925
Jana Kaválková
19.2.2015Rozvojový program MŠMT - Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Mgr. Vladimír Slavík
1.12.2014Rozvojový program MŠMT - "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015"
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Bc. Jarmila Svobodová
14.11.2014„Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2015"
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Kontaktní osoba: Bc. Jarmila Svobodová, tel.: 475 657 213, e-mail: svobodova.j@kr-ustecky.cz

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY V PROGRAMU!
MŠMT na 2015 podmínilo tento program pro žadatelé vytvořením Plánem Inkluzivního vzdělávání.
Předkladatel již při žádosti uvede Plán inkluzivního vzdělávání, který bude zahrnovat opatření školy na dotační rok včetně personálního zabezpečení (které je z programu saturováno). Současně MŠMT požaduje, aby v rámci vyúčtování a předkládání závěrečných zpráv došlo k evaluaci tohoto plánu.
Došlo k úpravě počtů dětí a žáků cílové skupiny – navýšení. Došlo i k vypuštění středních škol – důvodem je, že v minulosti žádalo velmi nízké % středních škol, ale současně uváděly neúměrně vysoký počet žáků a s tím související počet vysoký pedagogických pracovníků, kteří inkluzivně vzdělávají, což s ohledem na cílovou skupinu středoškoláků nelze považovat za relevantní.
Bc. Jarmila Svobodová
12.11.2014Rozvojový program „Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie“ [DOC, 86 kB]
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Termín na KÚ: 26. 11. 2014, k rukám Mgr. Miloslavy Sobotkové
Mgr. Miloslava Sobotková
3.11.2014č. j.: MŠMT-32486/2014 „Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí“
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Mgr. Miloslava Sobotková
13.10.2014Rozvojový program Zvýšení platu pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 čj. MSMT-24878/2014
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Ing. Vlasta Holíková
6.5.2014Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků-specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2014
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Na základě dodatku MSMT-9621/2014-4 ze dne 26.5. 2014 byl pro školy nebo školská poradenská zařízení zřizovaná registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy a pro školy zřizované MŠMT prodloužen termín pro předložení žádosti na podporu školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga do 10.6. 2014.
Ing. Lenka Kolářová
7.7.2008Podklady k vyúčtování rozvojového programu "Zpřístupnění DVPP pro malotřídky" pro rok 2008
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Ing. Andrea Makovská
31.3.2014Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2014
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Kateřina Vandyaylo, DiS.
27.3.2014Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním v roce 2014
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/podpora-inkluze

Dotace je určena na motivační složky mezd/platů pedagogických pracovníků. Čerpání musí být realizováno v souladu s uvedeným počtem podagogů v žádosti, jim stanovenými úvazky a do max. výše schválené částky podpory na jeden úvazek. (Pedagogický pracovník, který je zaměstnán na jeden plný úvazek může být odměněn částkou 7.180,- Kč bez zák.odvodů na celý rok. Případná nevyčerpaná část musí být v rámci vyúčtování vrácena. Pokud už teď víte, že pedagogický pracovník bude končit školním rokem a bude nahrazen od nového školního roku jiným pedag. prac., lze tu částku rozdělit poměrem na současného ped.prac.(leden –červen) a na nového pedag. prac. (září – prosinec).
Bc. Pavla Válková
21.11.2013Rozvojový program "Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2014"
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Kontaktní osoba: Mgr. Vladimír Slavík, tel.: 475 657 282, e-mail: slavik.v@kr-ustecky.cz
Mgr. Vladimír Slavík
15.11.2013Rozvojový program "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014"
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
POZOR ZMĚNA!
Program je nově připraven ve dvou modulech a obsahuje v sobě dva rozvojové programy, které byly v předchozích letech vyhlašovány odděleně.

Modul A je obsahově zaměřen na finanční podporu asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách (kontaktní osoba: Ing. Bučková, buckova.y@kr-ustecky.cz, tel. 475 657 204).

Modul B je obsahově zaměřen na finanční podporu asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním ve školách všech zřizovatelů - školy soukromé, církevní, krajské, obecní, školy zřizované MŠMT (kontaktní osoba: Bc. Jarmila Svobodová, svobodova.j@kr-ustecky.cz, tel. 475 657 213).
Bc. Pavla Válková
29.3.2011Rozvojové programy MŠMT ČR na rok 2011
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Bc. Pavla Válková

Zobrazeno je 25 z celkem 30 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2  další stránka >
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Školství, mládež a tělovýchova > Rozvojové programy MŠMT

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém