Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Školství, mládež a tělovýchova

 

Rozvojový program „Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol“

 
MŠMT zveřejňuje rozvojový program, jehož cílem je zvýšení kvality předškolního vzdělávání zajištěním překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů mateřských škol, které vychází z kapitoly 7 "Podmínky předškolního vzdělávání“ Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
 

Odkazy


 
 

Záměrem rozvojového programu je přispět k usnadnění přechodu na nový způsob financování regionálního školství v souvislosti s novelou § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 101/2017 Sb., kterou se mění systém financování regionálního školství, a to i v oblasti předškolního vzdělávání. Nový způsob financování byl novelou zákona č. 167/2018 Sb. odložen o jeden rok s účinností od 1. 1. 2020. Program zajistí návaznost mezi současným a budoucím způsobem financování mateřských škol z hlediska překryvu přímé pedagogické činnosti učitelů s ohledem na ustanovení § 1d vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 151/2018 Sb.


Informace k podání žádostí mateřských škol:

Prosíme mateřské školy o vyplnění žádosti o dotaci z rozvojového programu (příloha č. 3) Informace potřebné pro vyplnění šedivě podbarvených polí této žádosti naleznete v příloze č. 2. Pozor na vyplňování posledního řádku žádosti, kdy je nutné uvést pouze přepočtený úvazek bez úvazků FINANCOVANÝCH ESF (projekty, šablony apod.) a podpůrných opatření. Vypsat pouze úvazky z tzv. přímých nákladů!

Vyplněnou žádost zašlete, prosím, elektronicky na adresu pověřené obce do termínu, který Vám bude pověřenou obcí určen. Následně po odsouhlasení písemně NEBO datovou schránkou na pověřenou obec, která bude žádosti sumarizovat a následně předávat krajskému úřadu. 
Zodpovídá: Bc. Pavla Pospíšilová
Vytvořeno / změněno: 8.1.2019 / 8.1.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém