Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Školství, mládež a tělovýchova

 

Rozvojový program - financování asistentů pedagoga na období leden - srpen 2018

 
Rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením; financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním a financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na období leden – srpen 2018“
 

Odkazy


 
 

Dotaci lze použít na financování asistenta pedagoga, který vykonává činnosti v souladu s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, povolání č. 2.16.05. Asistent pedagoga, který využíval finanční podpory asistenta pedagoga z rozvojového programu do 31. prosince 2017 a v jehož případě dle vyjádření ŠPZ tato potřeba pro žáka trvá nadále, bude na základě předložení žádosti o financování asistenta pedagoga i se všemi jejími náležitostmi podpora z rozvojového programu pokračovat. MŠMT upozorňuje, že čerpání finančních prostředků z modulu A a modulu B rozvojového programu bude ukončeno k 31. 8. 2018,což je v souladu s § 32 odst. 1 přechodného ustanovení vyhlášky č. 27/2016 Sb., kde je stanoveno, že „školy poskytují podpůrná a vyrovnávací opatření podle vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů, do doby zahájení poskytování podpůrných opatření podle této vyhlášky, nejdéle však podobu 2 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky“. Financování asistentů pedagoga bude nadále možné pouze v rámci podpůrných opatření, šablon operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a modulu C výše uvedeného rozvojového programu.


Žádost podávaná prostřednictvím kraje musí být Ústeckému kraji doručena do 15. 12. 2017. Zmeškání lhůty pro podání žádosti nelze prominout. Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti. Žadatel nebude vyzýván k odstranění nedostatků žádosti. Zjištění nedostatků může být důvodem pro vyřazení žádosti. Na dotaci není právní nárok.

 

 
Zodpovídá: Bc. Pavla Pospíšilová
Vytvořeno / změněno: 1.12.2017 / 1.12.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém