Orientační nabídka


 

Rybářství

logo ÚK
Kontakt:
Bc. Petr Vavruša, DiS., tel.: 475 657 239, e-mail: vavrusa.p@kr-ustecky.cz

 
 
 

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

Rybářstvím se rozumí chov, zušlechťování, ochrana a lov ryb, popřípadě vodních organizmů v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva.Rybářské hospodaření je v Ústeckém kraji realizováno především jako zájmová činnost provozovaná v podobě sportovního rybolovu na rybářských revírech vyhlášených na vodních tocích a nádržích.

V Ústeckém kraji se nachází 98 rybářských revírů z toho 71 mimopstruhových revírů a 27 pstruhových revírů. Kromě toho v Ústeckém kraji se nachází i 12 soukromých mimopstruhových revírů.

Dále je třeba podotknout, že lov ryb se provádí také kromě rybářských revírů i v tzv. rybníkářství. Rybníkářstvím se rozumí chov a lov ryb, popřípadě vodních organizmů v rybníce nebo ve zvláštním rybochovném zařízení, uskutečňovaný k zajištění produkce ryb a rybího masa, popřípadě produkce vodních organizmů nebo produkce rybí násady pro rybníky anebo pro zarybňování rybářských revírů. Z historického hlediska je tento způsob pro naší oblast spíše okrajová záležitost s převažující produkcí násadových ryb pro potřeby doplnění rybích obsádek jednotlivých rybářských revírů.

Rybáři v Ústeckém kraji se sdružují v 28 místních organizacích.

Působnost kraje:

  • Krajský úřad vyhlašuje a zrušuje rybářské revíry a to mimopstruhové tak i pstruhové.
  • Na vyhlášených revírech povoluje výkon rybářského práva nebo je odnímá.
  • Na revírech stanovuje rybí obsádku.
  • Ustanovuje rybářského hospodáře a jeho zástupce.
  • Na jednotlivých revírech stanovuje počet povolenek, které je uživatel jednotlivých revírů oprávněn vydat.
  • Vyhlašuje chráněné rybí oblasti a stanovuje v nich podmínky pro hospodaření.
  • Uděluje výjimky např. nejmenší míry ryb, doba hájení aj.
  • Vede evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství a při výkonu rybářského práva.
 

Související odkazy

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Životní prostřední a zemědělství > Rybářství

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém