Orientační nabídka


 

S jakými příjmy z poplatků za odběr podzemní vody váš kraj počítá pro rok 2004?

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
(Odpovědi pro HN D. Macháček)
 

 
 

ODPOVĚĎ NA DOTAZ HN, David Macháček (david.machacek@economia.cz) ze dne 3.3.2004

 

Dotaz (v původním znění):

Aktuální znění vodního zákona (platné od 23. ledna 2004) říká (paragraf 88), že „část poplatků za odběr podzemní vody ve výši 50 % je příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje, zbytek je příjmem Státního fondu životního prostředí. Poplatky, které jsou příjmem rozpočtu kraje, mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na zřízení a doplňování zvláštního účtu podle § 42 odst. 4.

 

1) S jakými příjmy z poplatků za odběr podzemní vody váš kraj počítá pro rok 2004?

 

2) Kolik peněz získá kraj od odběratelů podzemní vody, kteří však sídlí v jiném regionu? (například Pardubický kraj obdrží poplatky od Jihomoravských vodáren a kanalizací, protože tyto vodárny čerpají podzemní vodu ze zdroje na území Pardubického kraje)

 

3) Na co konkrétně váš kraj tyto peníze chce použít? (na jaké konkrétní stavby čistíren odp. vod, budování kanalizace v konkrétních městech a obcích...)

 

4) Budete nějak upřednostňovat při těchto investicích právě ta místa, která tyto příjmy generují (tedy přímé okolí podzemních zdrojů)?

 

 

Odpověď:

1) Kraj předpokládá, že na jeho účet přijde přibližně 25  milionů korun.

 

2) V Ústeckém kraji není subjekt z jiného kraje, která by odebíral ve větší míře podzemní vody.

 

3) V následujících letech budou peníze použity podle priorit stanovených Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje, který se v současné době zpracovává. Předpokládáme, že bude schválen zastupitelstvem do konce tohoto roku. Obecně se dá říct, že prostředky budou využity k řešení aktuálních problémů (např. letos je to zabezpečení vody pro obce postižené suchem, které se hlásí o dotace) a na dotace výstavby infrastruktury v obcích, které nemají možnost čerpání jiných dotačních prostředků.

 

4) Konkrétní postup vyplyne ze zmiňovaného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje.

 

Vydala: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 754, mobil 603 192 631

e-mail: konecna.r@kr-ustecky.cz

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 18.3.2004 / 18.3.2004 | Zveřejnit od-do: 18.3.2004-18.4.2004
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém