Orientační nabídka


 

Sanace průmyslové zóny Triangle

Slavnostním podpisem závěrečného předávacího protokolu mezi Ústeckým krajem a společností Dekonta byla 18. prosince uzavřena sanace staré ekologické zátěže strategické průmyslové zóny Triangle.
 

 
 

Tisková zpráva z 18. prosince 2009

 

Slavnostním podpisem závěrečného předávacího protokolu mezi Ústeckým krajem a společností Dekonta byla 18. prosince uzavřena sanace staré ekologické zátěže strategické průmyslové zóny Triangle. Za Krajský úřad ÚK na závěrečném kontrolním dnu protokol podepsal vedoucí odboru podpory průmyslu a podnikání Jan Sixta a za dodavatele prací předseda představenstva společnosti Dekonta Tomáš Havlík.

V letech 2003-2009 probíhala v lokalitě bývalého vojenského letiště Žatec, která se stala areálem průmyslové zóny Triangle, rozsáhlá sanace zeminy a podzemních vod, které byly znečištěny ropnými látkami. Ke kontaminaci došlo v průběhu provozu letiště při nevhodném nakládání s benzíny a oleji.

Po rozsáhlé vstupní rizikové analýze a výběru dodavatele bylo v první fázi (2003-2004) řešeno znečištění zeminy z 363 hektarů a bylo asanováno na 200 tisíc tun materiálu. Sanací, kde hlavní metodou byla biodegradace, se odstranilo v této fázi 411 tun ropných látek. |Vyčištěná zemina se použila zpět do odtěžených lokalit.

Druhá, složitější a časově náročnější, etapa řešila znečištění podzemních vod. Z několika desítek vrtů se přečerpaná voda biologicky čistila v sanačním centru a po vyčištění byla zpět zasakována do podzemí. Tak bylo odstraněno dalších 213 tun ropných látek.

Analýzy prokázaly dosažení předepsaných sanačních limitů, což při kontrolním dnu potvrdili zástupci České inspekce životního prostředí.

„Průmyslová zóna je nyní připravena přijmout i ty investory, kteří mají nejpřísnější ekologické nároky,“ uvedl vedoucí odboru podpory průmyslu a podnikání KÚ ÚK Jan Sixta.

Vyčištění zóny Triangle je krajem i dodavatelem hodnoceno jako velmi úspěšna, efektivní  a levně provedená sanace. Přes velký rozsah prací a sanovaného území byla cena sanace 135 milionů korun, z toho Ústecký kraj hradil pouhých 5 milionů.

 

Připravil Zdeněk Rytíř

Vedoucí  oddělení tiskových informací

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 703

 

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 18.12.2009 / 18.12.2009 | Účinnost do: 31.12.2009
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies