Orientační nabídka


 

Sasko-české vztahy v proměnách času

 
 
 

Logo ERDF a Cíl3

 

 

 

 

 

 

Projekt "Sasko-české vztahy v proměnách času - pomocná výuková publikace" "Sächsisch-böhmische Beziehungen im Wandel der Zeiten -zusätzliche Ausbildungspublikation" je přeshraničním projektem, který vznikl za podpory programu Cíl 3 -Ziel 3 v rámci priority rozvoje společenských rámcových podmínek a oblasti podpory kooperativních opatření v oblasti lidských zdrojů, sociokulturního rozvoje a partnerské spolupráce.

 

Cíle a obsah projektu:

Cílem projektu je vytvoření, tisk a otestování učebnice se souborem pramenů a metodického návodu pro učitele, mapujících společnou historii a vývoj území v hospodářských, politických a geografických souvislostech. Důraz je kladen na propojení moderních didaktických postupů a odborných textů. Součástí projektu je taktéž pilotní otestování učebnice na středních školách jak v Ústeckém kraji, tak na straně partnertské. Hlavním výstupem projektu bude soubor tří publikací skládající se z:

1. textů k historickým milníkům česko-saských dějin od raného novověku do současnosti;

2. sbírky pramenů k historickým textům;

3. metodického textu pro vyučující.

 

Partněři projektu:

Ústecký kraj - lead partner, realizaci zajišťuje odbor regionálního rozvoje

Projektový partner – Technische Universität Dresden – Mitteleuropazentrum

http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/zentrale_einrichtungen/mez/dateien/Projekte/Sae_Cze/Sae_Cze

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

http://ff.ujep.cz/index.php/ff/menu-ff/veda-vyzkum-projekty/eu?id=482 

 

Poskytovatel podpory - Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR svobodným státem Sasko 2007 - 2013 - www.ziel3-cil3.eu/cs/programm/index.html

 

Doba realizace projektu:

1. 4. 2011 - 31. 3. 2014

 

Odkazy


 

Související odkazy

 

Odkazy


 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rozvoj kraje - 2014 > Projekty > Sasko-české vztahy v proměnách času

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies