Orientační nabídka


 

Sběr bioodpadu v Bílině

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Odpověď pro DB Směr (Naďa Kocábková)
 

 
 

ODPOVĚĎ NA DOTAZ DB Směr (Naďa Kocábková) ze dne  5. 2. 2004

 

Dotaz (v původním znění):

Při pohledu na plán akcí na tento týden by dnes, ve středu, měl odbor ŽP projednávat pilotní plán ke sběru bioodpadu v Bílině.  Můžete mi k tomu dát více info? Vím, že původně měla akce skončit na jaře, ale, jak vím z Bíliny, zřejmě bude sběr prodloužen do konce roku.

Prosím, napište mi co se dnes událo.

 

Odpověď:

Dne 4.2.2004 proběhlo na Krajském úřadě Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství jednání se zástupci společnosti Tebodin Consultans & Engineers z Holandska a jejich dceřinnou organizací Tebodin Czech Republic, s.r.o. k možnostem realizace pilotního projektu nakládání s bioodpadem v Ústeckém kraji.

V průběhu jednání byl společností TEBODIN, jednající jménem Ministerstva životního prostředí (MŽP) Holandska, představen záměr k výběru, koordinaci a vyhodnocení tří budoucích pilotních projektů pro nakládání s bioodpadem v ČR na základě smlouvy o spolupráci mezi ministerstvy životního prostředí obou zemí. MŽP ČR zhotovilo seznam šestnácti probíhajících projektů v České republice pro možné ověřování, do nichž zařadilo i projekt realizovaný Krajským úřadem Ústeckého kraje ve spolupráci se společností EKODENDRA od října 2003 v Bílině.

V současné době probíhá realizace studie „Ověření proveditelnosti třídění biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu" v souladu se zadáním Krajského úřadu Ústeckého kraje pouze ve vilové části města Bílina Výsluní (32 rodinných domů, 74 občanů), přičemž v rámci pilotního projektu by byla studie rozšířena i na sídlištní a případně i centrální zástavbu města Bílina tak, aby do studie bylo zapojeno minimálně 1 000 (optimálně 3 000) obyvatel města Bílina, a aby byla zároveň ověřena účinnost sběru bioodpadu v různých typech městských zástaveb.

Případný výběr bílinského projektu a jeho rozšíření by přinesl i vyšší náklady. V průběhu jednání na Krajském úřadu firma Tebodin vysvětlila, že vybrané tři projekty budou spolufinancovány z prostředků MŽP Holandska.

 

Vydala: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 754, mobil 603 192 631

e-mail: konecna.r@kr-ustecky.cz

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 5.2.2004 / 5.2.2004 | Zveřejnit od-do: 5.2.2004-5.3.2004
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém