Orientační nabídka


 

Schválené dotace Radou Ústeckého kraje dne 11. 3. 2009

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2009
 

 
 

DOTAČNÍ PROGRAM ÚSTECKÉHO KRAJE V OBLASTI KULTURY

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2009

 

Program vyhlásil odbor kultury a památkové péče, (dále jen OKP), na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 26/27Z/2008 ze dne 3. 9. 2008. Cílem programu je rozšíření nabídky a pořádání kulturních akcí, rozvoj tvořivosti a estetické výchovy, aktivní kulturní tvorby, zájmové umělecké aktivity, zachování a rozvoj místních tradic. Finanční podpora je určena reprezentaci kraje v oblasti kultury.

Program se řídí ustanoveními „Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje“ schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 13/21Z/2007 ze dne 26. 9. 2007.

 

§   Projekty předkládané městy, obcemi a organizacemi jimi zřizovanými, odpovídající  ust. § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, budou projednány Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 25. 3. 2009 a dne 22. 4. 2009.  

 

Přehled projektů, kterým   b y l a   p ř i d ě l e n a   neinvestiční dotace usnesením   R a d y   Ú s t e c k é h o   k r a j e

 č. 25/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009, dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů naleznete v odkaze pod textem:

                                                               

 
Zodpovídá: Karina Strnadová
Vytvořeno / změněno: 25.3.2009 / 25.3.2009 | Zveřejnit od-do: 25.3.2009-30.10.2009
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém