Orientační nabídka


 

Schválené dotace Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 25. 3. 2009

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2009
 

 
 

DOTAČNÍ PROGRAM ODBORU KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE

 

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2009

Program  vyhlásil  odbor  kultury a památkové  péče, na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 26/27Z/2008. Cílem programu je rozvíjet tvořivost a estetickou výchovu, aktivní kulturní tvorbu, zájmové umělecké aktivity, zachování a rozvoj místních tradic. Finanční podpora je určena k prezentaci kraje v oblasti kultury.   

Program se řídí ustanovením "Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje" schváleným Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 13/21Z/2007 ze dne 26. 9. 2007.

. 

Přehled projektů, kterým   b y l a   p ř i d ě l e n a   neinvestiční dotace usnesením   Z a s t u p i t e l s t v a   Ú s t e c k é h o   k r a j e   č. 12/4Z/2009, dne 25. 3. 2009, dle  ust. § 36, odst. 1, písm. c) a d), zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů je uveden v odkazu pod textem:  

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Karina Strnadová
Vytvořeno / změněno: 3.4.2009 / 3.4.2009 | Zveřejnit od-do: 3.4.2009-30.10.2009
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém