Orientační nabídka


 

Semináře, setkání

 

 
 

Návštěva národního protidrogového koordinátora v kraji v roce 2016

Dne 10. 5. 2016 navštívil Ústecký kraj národní protidrogový koordinátor Mgr. Jindřich Vobořil společně s dalšími zástupci odboru protidrogové politiky Úřadu vlády. Na Krajském úřadě Ústeckého kraje se uskutečnilo společné setkání hostů se zástupci kraje a poskytovateli protidrogových služeb, po němž následovala tisková konference. Součástí programu zástupců Úřadu vlády byla návštěva ústecké organizace DRUG-OUT Klub, z.s. a společný výjezd do lokality Předlice, v rámci kterého došlo k prezentaci terénníího programu.

Více informací o této akci naleznete v příloze s názvem "Tisková zpráva k návštěvě národního protidrogového koordinátora".Výzkumná studie „Alkohol, drogy a jiné formy rizikového chování u studentů středních škol v Ústeckém kraji“

Ústecký kraj realizoval v roce 2017 výzkumnou studii „Alkohol, drogy a jiné formy rizikového chování u studentů středních škol v Ústeckém kraji“ .  Studie byla realizovaná v rámci grantu Ústeckého kraje „Sociálně patologické jevy u studentů středních škol v Ústeckém kraji“ – ÚK 17/SML0980/SOPD/OKH. Realizátorem byla Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci se z. s. SCAN. Ústecký kraj  Studie byla zaměřená na zkušenost dospívajících s alkoholem, kouřením, drogami a nelátkovými závislostmi jako je sázení, hraní na počítači, užívání sociálních sítí.  Kromě samotného užívání návykových látek bylo záměrem získat informace o vnímání dostupnosti a rizikovosti návykových látek z  hlediska studentů. V rámci studie byla zjišťována také forma a rozsah proběhlých preventivních aktivit ve školách a náhled studentů na přínos absolvovaných preventivních programů či akcí. Pro zapojení do studie byly osloveny střední školy zřizované Ústeckým krajem (52 škol), zapojilo se 17 škol a 1 063 studentů prvních až čtvrtých ročníků (modus 16 let). Kromě získání informací o rizikovém chování studentů bylo také záměrem srovnat výsledky studie za náš kraj s výstupy Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách za ČR. Proto tento účel byly z výzkumného vzorku středoškoláků vyselektovány některé výsledky pouze 16 letých respondentů. Výstupy byly předány na vědomí a pro další využití odboru školství, mládeže a tělovýchovy, metodikům primární prevence i poskytovatelům služeb.

Více informací o této studii naleznete v příloze s názvem "Výstupy z výzkumné studie s názvem "Alkohol, drogy a jiné formy rizikového chování u studentů SŠ v ÚK".


 
Zodpovídá: Mgr. Štefan Lukáč
Vytvořeno / změněno: 16.1.2019 / 16.1.2019
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies