Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Silnice se staví, kraj získal 200 milionů jako dotaci

 
01
Ani v době nouzového stavu se nezastavily investiční a projektové práce Ústeckého kraje. Řada rozpracovaných projektů pokračuje, u některých dochází k průběžnému proplácení způsobilých nákladů, tak jak se postupně uzavírají jednotlivé projektové etapy. Ústecký kraj tak za tři projekty na silnicích v regionu dostal vyplaceno v měsících březnu a dubnu téměř 200 milionů korun.
Tisková zpráva z 29. dubna 2020
 

 
 

„Investice do dopravní infrastruktury a její modernizace budou klíčové k obnově ekonomiky. Proto jsem rád, že Ústecký kraj nezastavil svou činnost, projekty běží, a to velmi úspěšně, neboť dochází k proplácení uznatelných nákladů v požadované výši. Tentokrát je to téměř 200 milionů, které se vrátily do krajské pokladny a bude možné je použít pro další investice,“ říká náměstek pro regionální rozvoj Zdeněk Matouš.

 

Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava​“ řeší rekonstrukci dílčí části komunikace II. třídy ve Šluknovském výběžku. Konkrétně se jedná o úsek Šluknov (km 9,693) až Lobendava (km 19,932). Povrch komunikací byl kvůli velkému zatížení dopravou v nevyhovujícím stavu, a proto byla navržena rekonstrukce a zesílení krytu (zvýšení únosnosti a účelná úprava výškového vedení) v celém úseku, dále se jedná o rekonstrukci stávajících propustků, mostů, odvodnění a opěrných zdí. Projekt by měl být ukončen se závěrem letošního roku. Celkové výdaje jsou předpokládané ve výši 178,4 milionu korun, očekávaná dotace potom činí 142,6 milionů, část vyplacená v dubnu za ukončenou etapu je 63 milionů.

 

Dále se jedná o dva projekty na výstavbu zcela nových komunikací, a to u Chomutova a u Roudnice nad Labem. „Nová komunikace u města Chomutova“ zahrnuje rekonstrukci stávající ul. A. Muchy v Chomutově a z větší části výstavbu nové silnice mimo území města Chomutova. Součástí stavby jsou mimo jiného také dvě okružní křižovatky a silniční estakáda nad železniční tratí. Cílem projektu je zejména zkvalitnění napojení Chomutova a okolních obcí na páteřní komunikaci I/13. Koncem března obdržel Ústecký kraj dotaci za ukončenou etapu ve výši 102,3 milionů korun. Celkové náklady se očekávají ve výši 700 milionů korun a ukončení na jaře 2022. Projekt „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ řeší vybudování obchvatu jižně od města Roudnice nad Labem a jeho napojení na stávající silniční síť. Jedná se o novostavbu, přeložku stávající komunikace II/240, koncový bod je napojen na komunikaci II/246 prostřednictvím nově navržené okružní křižovatky. Mezi hlavní stavební výstupy patří dále 4 mostní objekty, 4 okružní křižovatky, 2 protihlukové stěny a přeložky sítí. Ukončení projektu v celkové výši 392 milionů se předpokládá v prosinci 2021, za ukončenou projektovou etapu obdržel kraj dotaci ve výši 30 milionů korun.

  

Všechny projekty jsou spolufinancované z Integrovaného regionálního operačního programu. 

1
Opravený mostek na silnici II/262

2
Silnice Šluknov - Lobendava pro rekonstrukci

3
Výstavba Nové komunikace u Chomutova

 

 

4

 

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. et Mgr. Magdalena Fraňková
Vytvořeno / změněno: 29.4.2020 / 29.4.2020

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém