Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Školství, mládež a tělovýchova

 
Kontaktní osoba: Bc. Michaela Králiková Soukupová, telefon: 475 657 420, email: soukupova.m@kr-ustecky.cz

 
 
 
 Stravování při distanční výuce


V metodickém doporučení pro vzdělávání distančním způsobem https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2020/09/metodika_DZV__23_09_final.pdf  je na str. 6 uvedeno: „Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Děti/žáci/studenti pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat“.

 

Vzdělávání distančním způsobem je ukotveno v § 184a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Účast na distančním způsobu vzdělávání je za podmínek v tomto ustanovení uvedených povinná. Pro účely nároku na hmotné zabezpečení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přijalo výklad ustanovení § 122 odst. 2 školského zákona, který pojem „po dobu jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení“ vztahuje ke vzdělávání, nikoli pouze k fyzické přítomnosti v budově školy nebo školského zařízení. V případě, že se děti/žáci/studenti povinně vzdělávají distančním způsobem, mají tedy nárok na dotované školní stravování v plném rozsahu podle jednotlivých ustanovení vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

 

Upozorňujeme však, že osoba, které byla nařízena karanténa nebo byla umístěna do izolace, nemůže jít osobě jídlo vyzvednout.

Organizaci výdeje jídel stanoví v souladu s ustanovením § 2 odst. 6 vyhlášky o školním stravování, provozovatel stravovacích služeb podle povahy poskytovaných služeb. Výdej jídel je běžným postupem při postupu podle § 4 odst. 9 vyhlášky o školním stravování (výdej jídla první den neplánované nepřítomnosti strávníka). Vzhledem k současné epidemiologické situace by měla být při výdeji jídel dodržena zvýšená hygienická opatření.

 
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém