Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 
novela školského zákona - platnost od 5.3.2009
 

 
 

UPOZORNĚNÍ   pro žadatele o finanční podporu z OP VK

 

   Dne 5. března 2009 vstoupí v účinnost zákon č. 49/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, bychom Vás rádi informovali o bodech tohoto zákona, které jsou zásadní pro žadatele  OP VK.

 

    Pro realizaci projektů OP VK je zásadní bod č.12, který za §32 vkládá nový §32a Spolupráce škol a školských zařízení, který definuje finanční partnerství v projektech financovaných z OP VK (viz. odst. 1).

    Dále stanovuje podmínku (odst. 5), že partnerství právnické osoby musí být doprovázeno doložkou osvědčující souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství. Tzn., žadatel musí před předložením podepsané Smlouvy o partnerství Řídícímu orgánu OP VK nebo Zprostředkujícímu subjektu doložit potvrzení od svého zřizovatele, že s daným partnerstvím souhlasí.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Tomáš Vaněk
Vytvořeno / změněno: 4.2.2009 / 4.3.2009

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém