Orientační nabídka


 

Smogová situace

 

 
 

 

Signály upozornění a signály regulace jsou vyhlašovány na základě měření úrovně znečištění ovzduší a předpovědi rozptylových podmínek zpracovávaných denně pro území Ústeckého kraje. Informační podporu pro vyhlašování signálů upozornění a regulace zajišťuje Český hydrometeorologický ústav. Pro vyhlášení smogové situace jsou stanoveny zvláštní imisní limity pro NO2, SO2, a PM10.

 

1.      Stupeň: Signál upozornění při překročení zvláštních imisních limitů pro oxid dusičitý (NO2), oxid siřičitý (SO2) nebo suspendované částice PM10 se vyhlašuje v případě, že byl předpovězen vznik smogové situace nebo byly zjištěny nepříznivé rozptylové podmínky, bylo předpovězeno jejich další trvání a došlo:

 

a)      k překročení hodinového průměru koncentrace oxidu siřičitého (SO2) 250 mg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách,

b)      k překročení hodinového průměru koncentrace oxidu dusičitého (NO2) 200 mg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách nebo

c)       k překročení 24 hodinového průměru koncentrace suspendovaných částic PM10 100 mg.m-3,

 

přičemž trend hodinových koncentrací těch znečišťujících látek, pro něž byl překročen zvláštní imisní limit, je za posledních 6 hodin rostoucí alespoň na jedné měřící stanici reprezentativní pro vymezené území a současně se předpokládá, že tato situace bude trvat nejméně 8 následujících hodin. Trendy koncentrací se v případě oxidu siřičitého a oxidu dusičitého vyhodnocují z časových řad hodinových koncentrací, v případě suspendovaných částic PM10 z časových řad klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací.

 

2.      Stupeň: Signál regulace při překročení zvláštních imisních limitů pro oxid dusičitý, oxid siřičitý nebo suspendované částice PM10 se vyhlašuje pro vymezené území a provozovny a informaci dále předává subjektům uvedeným v bodě 6. v případě, že byly zjištěny nepříznivé rozptylové podmínky, bylo předpovězeno jejich další trvání a došlo:

 

a)      k překročení hodinového průměru koncentrace oxidu siřičitého (SO2) 500 mg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách,

b)      k překročení hodinového průměru koncentrace oxidu dusičitého (NO2) 400 mg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách nebo

c)       k překročení 24 hodinového průměru koncentrace suspendovaných částic PM10 150 mg.m-3,

 

přičemž trend hodinových koncentrací těch znečišťujících látek, pro něž byl překročen zvláštní imisní limit, je za posledních 6 hodin rostoucí alespoň na jedné měřící stanici reprezentativní pro vymezené území a současně se předpokládá, že tato situace bude trvat nejméně 8 následujících hodin. Trendy koncentrací se v případě oxidu siřičitého a oxidu dusičitého vyhodnocují z časových řad hodinových koncentrací, v případě suspendovaných částic PM10 z časových řad klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací.

 

Signál upozornění nebo signál regulace se odvolává v případě, že platí následující podmínky:

 

·         Na žádné měřící stanici reprezentativní pro vymezené území není překročen zvláštní imisní limit, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 hodin v případě oxidu siřičitého a oxidu dusičitého nebo 24 hodin v případě suspendovaných částic PM10 a není na základě meteorologické předpovědi očekáváno zhoršení rozptylových podmínek nebo obnovení meteorologických podmínek podmiňujících vysoké koncentrace v průběhu 48 hodin, následujících po poklesu koncentrací pod hodnoty zvláštních imisních limitů.

·         Časový interval 12 hodin v případě oxidu siřičitého a oxidu dusičitého se zkracuje až na 3 hodiny v případě, že rozptylové podmínky nelze označit jako nepříznivé a podle meteorologické předpovědi je téměř vyloučeno, že v průběhu nejbližších 48 hodin nepříznivé rozptylové podmínky nebo meteorologické podmínky podmiňující vysoké koncentrace opět nastanou.

 
Zodpovídá: Ing.Veronika Miláčková
Vytvořeno / změněno: 15.11.2011 / 15.11.2011
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém