Orientační nabídka


 

Sociální kuratela pro děti a mládež – péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost

 

 
 

Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „zákon o SPOD“), ve znění pozdějších předpisů, zavedla do legislativy od 1. 1. 2013 bližší specifikaci institutu sociální kurately pro děti a mládež.

 

Sociální kuratela pro děti a mládež je specifickou činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Sociální kurátoři pro děti a mládež jsou zařazení do obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kde zajišťují výkon státní správy na úseku specifických agend sociálně-právní ochrany dětí. Jedná se o specializaci na úseku péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, tzn., které jsou ve zvýšené míře ohroženy sociálně nežádoucími jevy. Podrobněji je upraveno v §§ 31 až 34 zákona o SPOD.

 

Jedná se o děti, které:

 • zanedbávají školní docházku

 • nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy

 • požívají alkohol nebo jiné návykové látky

 • jsou ohroženy závislostí

 • se živí prostitucí

 • spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší 15 let, spáchaly čin, který by byl jinak trestný

 • opakovaně nebo soustavně páchají přestupky

 • jinak ohrožují občanské soužití

 • se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za jejich výchovu aj.

   

  Jedná o základní vymezení dle ust. § 6 odst. c) a d) zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

  V oblasti péče o tyto ohrožené děti působí řada institucí, se kterými sociální kurátoři pro děti a mládež spolupracují. Spolupracují zejména s:

 
Zodpovídá: Bc. Jana Krpešová
Vytvořeno / změněno: 24.3.2015 / 24.3.2015
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém