Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Sociální služby v roce 2007

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Odpověď pro Kamilu Derynkovou, Deníky (kade@seznam.cz) ze dne 14.11.2006
 

 
 

Odpověď pro Kamilu Derynkovou, Deníky (kade@seznam.cz) ze dne 14.11.2006

 

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o odpověď na několik otázek ohledně peněz přislíbených kraji z rozpočtu.

1) Ovlivní snížení výše přidělených pěněz z rozpočtu stav sociálních služeb v kraji? Pokud ano, jak konkrétně?

2) Jaká částka byla v minulém roce kraji na sociální služby přidělena?

3) Kolik peněz je zatím přislíbeno letos? Pokryjí potřeby kraje v sociální oblasti?

4) Jak velká částka je potřebná k tomu, aby kraj mohl zajistit fungování sociálních organizací na jeho území?

5) Konkrétně které organizace sociální pomoci spravuje kraj a na které organizace (např. neziskovky) kraj pravidelně přispívá?

6) Ovlivní nový zákon o sociálních službách sociální politiku kraje? Pokud ano, jak konkrétně?

 

Za ochotu a spolupráci předem děkuji.

S pozdravem K.Derynková, krajská redakce Deníků

 

Odpověď:

1) V roce 2007 budou služby finančně zajišťovány prostřednictvím státního rozpočtu - jednotliví poskytovatelé služeb budou dostávat neinvestiční  dotaci na provoz přímo od Ministerstva práce a sociálních věcí v souladu s vyhlášeným dotačním programem (dosud šlo o přímé příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím, a nebo o dotační programy pro neziskové organizace). Dotační řízení nebylo dosud ukončeno a  rovněž  také  dosud nebyl  odsouhlasen  rozpočet na rok 2007.

   Vzhledem k tomu, že neznáme konkrétní výši poskytnutých finančních prostředků v příštím roce,  nemůžeme dopředu předvídat, do jaké míry  tato změna v systému financování sociálních služeb konkrétním způsobem ovlivní jejich stav,ale riziko nelze vyloučit

 

2) Pro Ústecký kraj činí dotace ze státního rozpočtu na rok 2006 celkem 711,074 milonů korun. V této částce jsou zahrnuty dotace na provoz zařízení sociálních služeb zřizovaná krajem a obcemi, dále  církevní organizace, nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti a další fyzické a právnické osoby.

 

3) Jako kritérium pro rozdělení objemu finančních prostředků dostupných v návrhu státního rozpočtu na rok 20O7 v kapitole MPSV ČR, byla zvolena výše objemu dotací ze státního rozpočtu v roce 2006. Směrné číslo je určeno jednak procentem (tj. podílem kraje na celkovém objemu prostředků určených na  sociální služby) a jednak částkou v Kč, vypočtenou na základě procenta.

   V rámci projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu pro rok 2007 byla vládou schválena přímo na podporu sociálních služeb celková částka 3,695 miliardy 476 tisíc korun, z toho  podíl Ústeckého kraje činí 9,02 %, což představuje 333,345 milionů korun.

   Dalším novým zdrojem financování sociálních služeb bude dotace (hrazená ze státního rozpočtu) na příspěvek na péči, který bude vyplácen přímo  uživatelům sociálních služeb, ti pak budou tento příspěvek moci využít výhradě na zajištění potřebné moci a její úhradu.  

 

4) Součet požadavků uplatněných v žádostech o dotaci organizacemi zajišťujícími sociální služby na území Ústeckého kraje pro rok 2007 činil 817,750 milionů korun. Po provedeném zhodnocení všech podaných žádostí o dotaci na sociální služby byl Ústeckým krajem na MPSV pro rok 2007 uplatněn návrh na finanční podporu ve výši 696,023 milionů korun.

 

5) Ústecký kraj je zřizovatelem 19 příspěvkových organizací zajišťujících v 32 zařízení pobytové služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Jedná se o: Ústav sociální péče Jiříkov, Ústav sociální péče Lobendava, Správa sociálních služeb Chomutov, Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, Centrum sociální pomoci Litoměřice, Ústav sociální péče Tuchořice, Ústav sociální péče Litvínov – Janov, Ústav sociální péče Nová ves v Horách, Ústav sociální péče Brtníky, Ústav sociální péče Česká Kamenice, Ústav sociální péče Stará Oleška, Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice, Ústav sociální péče Háj u Duchcova, Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, Domov důchodců Šluknov, Domov důchodců a ústavsociální péče Litvínov-Janov, Domov důchodců a domov - penzion pro důchodce Meziboří, Domov důchodců Dubí, Domov důchodců Teplice.

     Ústecký kraj každoročně vyhlašoval dva dotační tituly pro organizace zajišťující sociální služby.  Jedním je program „Podpora sociálně - zdravotních služeb “, finanční rámec v letošním roce je ve výši 9,5 milionů korun a bylo podpořeno celkem 64 organizací. Druhým je „Program podpory sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na regionální úrovni seniorům a osobám  zdravotně postiženým“, celková částka 68,113 milionů korun byla poskytnuta na podporu rovněž 64 projektů podaných církevními organizacemi, nestátními neziskovými organizacemi, obecně prospěšnými společnostmi a dalšími fyzickými a právnickými osobami, které zajišťují sociální služby na území kraje – zdrojem pro tento druhý program byla dotace MPSV.

Konkrétní údaje o počtu  organizací a finančním objemu  poskytnutých dotací jsou uvedeny na webových stránkách kraje.

 

6) Nový zákon o sociálních službách ovlivní sociální politiku kraje v rozsahu dikce tohoto zákona. To, do jaké míry a jakým způsobem, bude možné zhodnotit až po určitém čase jeho působení.  Ústecký kraj má zpracován vlastní Plán dalšího rozvoje rezidenčních služeb zařízení sociální péče Ústeckého kraje, který bude realizovat v souladu se stanovenými cíli. Současně se zpracovává v souladu s požadavky nového zákona Střednědobý plánu rozvoje sociálních služeb.

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 15.11.2006 / 15.11.2006 | Zveřejnit od-do: 15.11.2006-15.12.2006

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém