Orientační nabídka


 

Souběhy v dopravě

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
(Odpovědi pro ČTK a DB)
 

 
 

ODPOVĚĎ NA DOTAZ ČTK a DB (E. Cesarová, V. Škaloud ) ze dne 12. 3. 2004 

 

Dotaz (v původním znění):

 Novely zákonů o drahách a o silniční dopravě upravily poskytování dotací na zajišťování dopravní obslužnosti v místech, kde je souběžná železniční a silniční doprava. Kraje tak budou moci hradit ztrátu z dopravy, kterou si objednají, v případě souběžné dopravy, jen jednomu druhu dopravy. Souběžná doprava je přitom vymezena vyhláškou tak, že oba druhy dopravy musí mít:

 - identické směrové vedení linek nebo spojů

 - srovnatelnou hustotu stanic a srovnatelnou docházkovou vzdálenost k nim

 - zajišťování přepravy pro stejné skupiny cestujících

 - provozování srovnatelným počtem spojů v týchž časových polohách

 - za souběžnou dopravu lze navíc považovat jen takovou, kde zrušením jedné z nich nevznikne druhé potřeba navyšovat kapacity linek nebo spojů a rozšiřovat rozsah dopravy

 

Zajímalo by nás tedy:

1. Jakého rozsahu spojů a kterých (zajímavých) by se změna dotací týkala?

2. Který typ by kraje volily (nebo alespoň z větší části) silniční nebo železniční dopravu?

3. Jaký to bude mít dopad na objem dotací poskytovaných jako úhradu prokazatelné ztráty dopravcům? Ušetřily by kraje? Mohly by ušetřené peníze směřovat na podporu linek, které nyní neobjednávají?

 4. Jaký je objem peněz určených na úhradu v letošním roce?

 5. Od kdy by kraje systém úhrady dopravcům při souběhu doprav měnily?

 

 

Odpověď:

Od ledna 2003, kdy je Krajský úřad Ústeckého kraje Dopravním úřadem, opakovaně jedná s dopravci a obcemi o tzv. souběhové problematice, a to nejen v průběhu uzavírání smluvních vztahů, ale i při změnách jízdních řádů nebo vyřizování jednotlivých žádostí občanů a obcí. Souběh je definovatelný velmi obtížně. I když se o to pokusila prováděcí vyhláška č. 36/2001 Sb, musíme zvážit i údaje časové, docházkové vzdálenosti (např. vlakové nádraží – obec a zastávka přímo v obci, počet zastávek atp.), dále je třeba naprosto odlišit potřeby občanů od potřeb dopravců, kteří jsou

v kalendářním roce sice vázáni grafikony, ale pod kterými se mnohdy skrývají  i jiné vlastní návaznosti, například nocležné, najížděcí kilometry atd. a  další přímá vazba na předpisy Evropské unie.

 

1. Existují úseky (Ústí nad Labem – Malé Březno, Děčín - Lovosice), kde trať kopíruje silnici, ale dle definice v současné prováděcí vyhlášce č. 36/2001 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy, se nejedná o souběh.

 

2. Jak vyplývá ze zákona č. 103/2004 Sb., kraje nesmí v případě zajištění základní dopravní obslužnosti drážní dopravou financovat jiný druh souběžné veřejné osobní dopravy. V případě uzavírání nových smluv bude kraj posuzovat vedle dalších kritérií ekonomické a ekologické hledisko, nabízený komfort cestující veřejnosti a samozřejmě bude i nadále dbát v průběhu projednávání jízdních řádů na to, aby nedošlo ke vzniku nového souběhu.

 

3. V případě nově definovaného tzv. souběhu připravovanou změnou vyhlášky a možného nalezení souběhu dojde k preferenci jednoho druhu dopravy a k jeho zesmluvnění, čímž  může dojít ke kilometrové úspoře. Úsporu finančních prostředků takto definovat nelze, pokud neznáme ceny dopravců roku 2004. Zákon 103/2004 Sb., je účinný od 1.5.2004, ovšem k tomuto zákonu dosud prováděcí vyhláška vydána nebyla . Stále platí, že podle platné prováděcí vyhlášky lze souběh v praktické situaci jen těžko definovat.

 

4. Celkový objem finančních prostředků poskytnutých účelově vázanou částkou na zajištění základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje je 448,520 mil. Kč.

 

5. Současná platná legislativa již pojem „souběh“ definuje, jak ale bylo uvedeno výše, je v praxi velmi těžké souběh nalézt. V případě existence souběhu by tak mělo ke změnám ve smluvních vztazích dojít v co nejkratším možném termínu.

 

Závěrem připomínám, že v současné době jsou finanční prostředky na zajištění základní dopravní obslužnosti účelově vázány, samostatně na drážní dopravu (vlak, trolejbus, tramvaj) a samostatně na autobusovou dopravu. Ústecký kraj nemůže samostatně rozhodovat o tom, co uhradí jednak proto, že přidělené prostředky jsou naprosto nedostačující, a dále proto, že současná legislativa mimo jiné kraji nařizuje: „Při uzavírání smlouvy o závazku veřejné služby kraj dbá, aby dopravní obslužnost byla zajištěna vzájemným propojením veřejné linkové dopravy s veřejnou drážní osobní dopravou.“

 

Vydala: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 754, mobil 603 192 631

e-mail: konecna.r@kr-ustecky.cz

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 18.3.2004 / 18.3.2004 | Zveřejnit od-do: 18.3.2004-18.4.2004
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém