Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Společnost Panattoni Czech Republic Services s.r.o. vstoupí do průmyslové zóny Triangle

 
11
Společnost Panattoni Czech Republic Services s.r.o. dnes slavnostně podepsala smlouvu o nájmu nemovitosti ve strategické průmyslové zóně Žatec Triangle.
 

 
 

Tisková zpráva z 22. prosince 2010

 

Generální ředitel společnosti Panattoni Czech Republic Services s.r.o. Pavel Sovička a hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová dnes na jednání zastupitelstva Ústeckého kraje podepsali nájemní smlouvu na pozemek ve Strategické průmyslové zóně Žatec Triangle.

 

„Ústecký kraj se dlouhodobě snaží Triangle přiblížit novým investorům. Rok 2010 byl v tomto směru rokem úspěšným, o čemž svědčí i dnešní podpis nové nájemní smlouvy. Těší mě, že se tak potvrzují plány společnosti Panattoni vybudovat v zóně závod, který nabídne pracovní příležitosti obyvatelům Ústeckého kraje,“ připomíná hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová.

 

Společnost Panattoni Czech Republic Services s.r.o. podpisem smlouvy o nájmu a v budoucnu smlouvy o koupi nemovitosti získá pozemek parcelního čísla 554/24 v k. ú. Tatinná o velikosti 2,66 ha, který je situovaný v severovýchodní centrální části Strategické průmyslové zóny Triangle, poblíž komunikace III/25021 rovnoběžnou s rychlostní silnicí R7 ve směru Hora Sv. Šebestiána - Chomutov - Louny - Praha.

 

Společnost Panattoni hodlá na tomto pozemku v průběhu příštího roku vybudovat závod lisovny plastových komponentů k přístrojovým palubním deskám, které najdou odbytiště v celosvětově široké síti automobilového průmyslu. Společnost uvažuje se zahájením provozu v druhé polovině roku 2011 s celkovým počtem zaměstnanců kolem 150. Součástí smlouvy o nájmu je i dohoda časově omezeného a podmíněného předkupního práva pro tuto společnost, a to na požadovanou budoucí expanzní plochu pro další závod přibližně o stejné velikosti.

 

Vstup uvedeného investora do zóny je v souladu s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu a zvláštního účtu Ministerstva financí ČR – změna č. 4, evidenční číslo ISPROFIN 222232-0014 a odsouhlasenou výší kupní ceny ze strany Správce programu Ministerstva průmyslu a obchodu a Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest jako určené organizace programu. Tato cena byla stanovena znaleckým posudkem a odpovídá ceně obvyklé  400,- Kč/m2.

 

 

Připravil:

Oddělení tiskových informací

Odbor podpory průmyslu a podnikání

Tel: 475 657 726, 475 657 356

1
Smlouvu podepsali generální ředitel Pavel Sovička a hejtmanka Jana Vaňhová

2

3
Úspěšný start v zóně Triangle popřál generálnímu řediteli Pavlu Sovičkovi i náměstek hejtmanky Arno Fišera

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 22.12.2010 / 22.12.2010 | Účinnost do: 31.12.2011

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém