Orientační nabídka


 

Společný výklad pravidel umožní programům lépe využít prostředky evropských fondů

logo
Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj (NOK) vypracoval doporučení, které řídicím orgánům operačních programů poslouží jako vodítko při zapracování legislativních balíčků Evropské komise do pravidel jednotlivých programů. Oba balíčky tzv. Investiční iniciativy pro reakci na koronavirus (CRII a CRII Plus) reagovaly na současnou koronavirovou pandemii a zavedly mimořádnou flexibilitu, se kterou mohou členské státy EU využít Evropské strukturální a investiční fondy.
 

 
 
Věřím, že Česká republika co nejlépe zužitkuje možnosti obou evropských nařízení. Národní orgán pro koordinaci ve spolupráci s Ministerstvem financí a řídicími orgány jednotlivých programů připravil doporučení, jak s oběma legislativními balíčky pracovat a jak efektivně využít zbývajících prostředků v rámci jednotlivých programů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. „Souběžně jsme analyzovali možnosti a rizika případných přesunů volných prostředků mezi programy. S ohledem na schválený zákon o poskytování státních záruk a na rozhodnutí o financování covidových úvěrů pro podnikatele ze státního rozpočtu návrh na přesuny prostředků mezi programy vládě předkládat nebudu. Zaměříme se na maximální využití prostředků v rámci jednotlivých programů,“ dodala ministryně Dostálová.
 
První nařízení CRII umožnilo rychle mobilizovat Evropské strukturální a investiční fondy tak, aby státy pružně reagovaly na probíhající pandemii a její ekonomické dopady. Mimo jiné nařízení umožnilo státům, aby v roce 2020 nevracely nevyužité prostředky na předfinancování (v ČR se jedná o více než 300 mil. EUR). Navazující legislativní balíček CRII+ dal zemím, mimo jiné, možnost přesouvat prostředky mezi fondy a zjednodušil administrativu. Toto nařízení také nově umožnilo v určitých případech spolufinancovat projekty ve výši 100 %.
 
Oba balíčky připravila Evropská komise a následně schválila Rada EU i Evropský parlament ve zrychleném režimu tak, aby státy mohly co nejefektivněji zmírnit dopady šíření nemoci Covid-19. Jedná se už o druhé doporučení Národního orgánu pro koordinaci, které má řídicím orgánům jednotlivých programů pomoci při řízení projektů v době současné pandemie. Už v dubnu vydal Národní orgán pro koordinaci doporučení, které sjednocuje výklad některých doposud striktních pravidel v reakci na CRII; druhé metodické doporučení navazuje na iniciativu CRII Plus. 

Zdroj: MMR
 
Zodpovídá: Bc. Pavel Grund
Vytvořeno / změněno: 28.5.2020 / 28.5.2020
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Obnova
 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém