Orientační nabídka


 

Správní poplatky

 

 
 

Zvláštní užívání

Ustanovení § 2 zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších novel, položky sazebníku č. 36 písm. a), jehož výše je závislá na délce trvání zvláštního užívání silnice.

 • stavební práce
 • sportovní, kulturní akce
 • zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení
 • zřízení vyhrazeného parkování
 • provozování reklamního zařízení
 1. do 10 -ti dnů - 100,- Kč
 2. do 6 -ti měsíců - 500,- Kč
 3. nad 6 měsíců - 1000,- Kč

Umístění inženýrských sítí v silničním pozemku a na mostech

 • Umístění inženýrských sítí - 1000,- Kč

Připojení sousední nemovitosti na silnici I. třídy

Ustanovení § 2 zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších novel, položky sazebníku č. 36 písm. b), netýká se úpravy a zrušení připojení

 • Připojení sousední nemovitosti na silnici I. třídy - 1000,- Kč

Nadměry

Ustanovení § 2 zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších novel, položky sazebníku č. 35 A. - ve vnitrostátní dopravě:

 • nadměrný nebo nadrozměrný náklad
 • přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry - 1200 Kč
 • přesahuje-li největší povolenou hmotnost do 60 t včetně - 2500 Kč
 • přesahuje-li největší povolenou hmotnost nad 60 t a k provedení opakovaných přeprav s největší povolenou hmotností do 60 t (s platností povolení nejdéle na 3 měsíce od právní moci povolení) - 6000 Kč
 • Osvobození: Od poplatků podle písmen A a B této položky jsou osvobozena povolení k dopravě zemědělských strojů v souvislosti se sezónními pracemi v zemědělství.


 • Poplatky hraďte na účet Krajského úřadu č. 882733379/0800, v.s. 1311, k.s. 558 nebo na pokladně Krajského úřadu.
   
  Zodpovídá: Ing. Jiří Bárta
  Vytvořeno / změněno: 1.6.2021 / 1.6.2021
   

   

  Kontakt

  Ústecký kraj
  Velká Hradební 3118/48
  400 02 Ústí nad Labem
  tel.: +420 475 657 111
  e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
  IČ: 70892156
  DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
  Datová schránka: t9zbsva

  Podrobný kontakt


  Informace v patě

  Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

  web & design , redakční systém

   

  Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

  O cookies