Orientační nabídka


 

Srbové na praxi v Ústeckém kraji

foto
Ústecký kraj již několik let úzce spolupracuje s regionem Jižního Banátu na projektech rozvojové spolupráce. Cílem letošního projektu je správně nastavit a zahájit proces založení místní akční skupiny v regionu Vršac na základě přenosu know-how místních akčních skupin Ústeckého kraje a podpořit kontakt mezi subjekty na české a srbské straně v oblasti zemědělství a rozvoje venkova.
 

 
 

Ve dnech 11. – 17. 6. 2017 navštívil Ústecký kraj 12 členný pracovní tým složený ze zástupců institucí partnerského regionu Vršac v Jižním Banátu v Srbsku v rámci projektu Založení místní akční skupiny v regionu Vršac – přípravná fáze a přenos know-how. Srbští partneři v nabitém týdenním programu získávali zkušenosti pro vytvoření své místní akční skupiny (MAS = LAG – Local Action Group) jako nástroje pro rozvoj venkovských oblastí. Pracovní skupina byla složena z aktérů činných ve veřejné správě, podnikatelském sektoru a neziskovém sektoru.

 

Hned první den programu se s účastníky setkal hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček a při společném jednání se diskutovalo o úspěšné spolupráci obou regionů.

 

V první polovině týdne byla hostitelskou místní akční skupinou MAS Český sever z Varnsdorfu. Zde byl poznávací program zaměřen zejména na představení projektů rozvoje cestovního ruchu, výstavby drobné infrastruktury a projektů nakládání s odpadními vodami. Delegace navštívila například obce Doubice, Srbská Kamenice, Růžová, Jiřetín pod Jedlovou, dále vybrané místní firmy a drobné podnikatele. V sídle MAS byl připraven workshop teoretické přípravy založení akční skupiny, prezentace připravili pracovníci místní akční skupiny v čele s ředitelkou Evou Hamplovou.

 

Ve druhé polovině týdne se pracovní skupina přesunula do podhůří Krušných hor, do oblasti Chomutovska, kde působí další místní akční skupina a to MAS Sdružení Západní Krušnohoří. Zde byl program více zaměřen na projekty v oblasti zemědělství, prodeje zemědělských produktů. Kromě návštěv vybraných obcí a subjektů byl připraven také workshop, kde se účastníkům věnovali zástupci místní MAS pan Václav Hora a Hana Dufková, dále ředitelka Okresní hospodářské komory v Chomutově a předseda Krajské agrární komory Ústeckého kraje, na které si účastníci připravili velké množství dotazů z oblasti legislativy a dotační politiky EU.

 

Kromě odborné části programu byla pro účastníky připravena návštěva ojedinělé turistické atraktivity a to Uhelné safari – lokalita lomu Vršany a návštěva expozice přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.

 

Místní akční skupina je zakládána jako společenství občanů, neziskového sektoru, firem a veřejné správy, které poté spolupracuje na rozvoji svého regionu a je aktivní při získávání finanční podpory z evropských i národních programů.

 

Projekt finančně podpořila Česká rozvojová agentura a Ústecký kraj.

 

 

Zpracovala:  Mgr. Petra Ludwigová, Odbor regionálního rozvoje

foto
Pro účastníky byl připraven workshop na téma zemědělské produkce.

foto
Návštěva čistírny odpadních vod ve Varnsdorfu.

foto

                                          Ukázka sídla dobrovolných hasičů, rekonstrukce klubovny v Horním Podluží.

foto

Srbskou delegaci vedl radní pro rozvoj okresu Vršac Slaviša Maksimović, který se setkal s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem.

foto
Kozí farma Žofín, prodej ze dvora, práce s návštěvníkem.

foto
Zážitkový program Na dotek v čokoládovně MANA, výroba vlastní čokolády v Krásné Lípě.

foto
Místní akční skupina hledá finance na rekonstrukci kostela v obci Stranná.

foto

   


 

 

 

  
Zodpovídá: Mgr. Markéta Voleníková
Vytvořeno / změněno: 4.7.2017 / 4.7.2017
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies