Orientační nabídka


 

Srbové zakládají místní akční skupinu po českém vzoru

sr
Ústecký kraj již několik let úzce spolupracuje s regionem Jižního Banátu na projektech rozvojové spolupráce. Cílem letošního projektu je správně nastavit a zahájit proces založení místní akční skupiny v regionu Vršac na základě přenosu know-how místních akčních skupin Ústeckého kraje a podpořit kontakt mezi subjekty na české a srbské straně v oblasti zemědělství a rozvoje venkova.
 

 
 

Ve dnech 15. – 19. 5. 2017 navštívil pracovní tým Ústeckého kraje partnerský region Vršac v Jižním Banátu v Srbsku, kde se setkal se svými srbskými kolegy, aby společně zahájili projekt pod názvem Založení místní akční skupiny v regionu Vršac – přípravná fáze a přenos know-how.

Srbští partneři chtějí získat zkušenosti pro vytvoření své místní akční skupiny (MAS = LAG – Local Action Group) jako nástroje pro rozvoj venkovských oblastí. Kompletní pracovní skupina je složená z českých a srbských aktérů činných ve veřejné správě, podnikatelském sektoru a neziskovém sektoru tak, aby byl naplněn základní princip místního partnerství.

Při své první návštěvě pracovní skupina jednala s aktéry o aktuálních rozvojových dokumentech regionu Vršac, byly představeny základní principy založení a vlastní činnost místní akční skupiny v České republice, celá pracovní skupina pak navštívila tři oblasti v regionu (Zlatá hora, Modré údolí a Sluneční horizont) a místní zemědělce, podnikatele, subjekty cestovního ruchu, kteří by se mohli stát potenciálními členy vznikající místní akční skupiny.

V červnu proběhne studijní cesta srbských partnerů do Ústeckého kraje, kde bude připraven program s příklady dobré praxe v regionech MAS Český sever a MAS Sdružení Západní Krušnohoří.

Místní akční skupina je zakládána jako společenství občanů, neziskového sektoru, firem a veřejné správy, které poté spolupracuje na rozvoji svého regionu a je aktivní při získávání finanční podpory z evropských i národních programů.

Projekt finančně podpořila Česká rozvojová agentura a Ústecký kraj.

 

Zpracovala: Mgr. Petra Ludwigová

sr
Významnou dopravní spojkou v regionu je kanál Dunaj – Tisa

sr
Kostel v obci Veliko Srediste postavili Češi

 

sr
Obec Kustilj v mikroregionu Modré údolí

 

sr
Prezentace českých lektorek

 

sr
I tuto ruinu může pomoci opravit projekt, který připraví místní akční skupina

 

sr
Pracovní tým Ústeckého kraje vedl zastupitel Pavel Csonka – při podpisu do pamětní knihy

 

sr
Další české kořeny v Jižním Banátu – Pěstírna žampionů Král

 

sr
Srbská strana představila zákony a směrnice pro rozvoj venkova

 

sr
Obec Vlajkovac – areál pro rekreaci a pořádání letních festivalů

 

sr
Mikroregion Zlatá hora – největší vinařská oblast Srbska

sr
Úvodní setkání – vpravo uprostřed zastupitel kraje Pavel Csonka, po jeho pravici české lektorky Eva Hamplová a Hana Dufková

 

 

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 26.5.2017 / 26.5.2017
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies