Orientační nabídka


 

Stanovení aktivní zóny záplavového území vydá úřad v létě

Krajský úřad Ústeckého kraje v měsíci květnu přistoupí k opakovanému zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - Stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Labe ř.km 726,613 – 826,613 (na území Ústeckého kraje). Důvodem opakovaného zveřejnění je umožnit osobám, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, větší informovanost o návrhu a delší dobu pro seznámení s ním a uplatnění připomínek a zároveň vypořádání připomínek směřujících k nedodržení zákonné doby předchozího zveřejnění návrhu. Ohledně této doby došlo k ustálení právního výkladu zveřejnění ve prospěch dotčených osob.
Tisková zpráva z 16. května 2023
01
 

 
 

Krajský úřad Ústeckého kraje v loňském roce na přelomu července a srpna zveřejnil návrh opatření obecné povahy - Stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Labe ř.km 726,613 – 826,613 (na území Ústeckého kraje). Tímto návrhem je vymezováno ohrožené území, v němž má být omezena především stavební činnost v zájmu předcházení zvyšování škod způsobovaných povodněmi na řece Labi.

 

Opakovaným zveřejněním návrhu se vyhoví požadavkům na delší zveřejnění mimo období letních prázdnin, které byly v hojné míře uplatněny v připomínkách vznesených po zveřejnění návrhu v loňském roce. Návrh opatření bude na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje a  na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat, vyvěšen po dobu 30 dnů spolu s výzvou k podávání připomínek. Lhůta pro podání připomínek bude činit 30 dnů. Vydání opatření obecné povahy - Stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Labe ř.km 726,613 – 826,613 (na území Ústeckého kraje) se předpokládá v druhé polovině srpna 2023.

 
Zodpovídá: Mgr. et Mgr. Magdalena Fraňková
Vytvořeno / změněno: 16.5.2023 / 16.5.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies