Orientační nabídka


 

Stanovisko krajského úřadu k žádostem o dotaci

logo ÚK
Stanoviska odboru k dotačním titulům ze strukturálních fondů, Státního fondu životního prostředí aj.
 

 
 

V rámci žádostí o dotace je u některých vybraných titulů vyžadováno stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje z hlediska potřeb pro životní prostředí. Náležitosti stanoviska z hlediska požadovaných působností jsou vždy konkrétně uvedeny v dotačním titulu. Zpravidla se však jedná o vyjádření z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.  Pro vydání stanoviska je stanovena lhůta 30 dní ode dne podání žádosti. Pokud je vyžadováno jako součást stanoviska také vyjádření dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je vydáváno pouze v územní působnosti krajského úřadu. Na území CHKO a NP je pro vydání tohoto stanoviska příslušná Agentura ochrany přírody a krajiny.

Kontakty:

  • Ústecký kraj:

Ing. Tereza Zabloudilová, tel.: 475 657 159 e-mail: zabloudilova.t@kr-ustecky.cz

Ing. Jan Koutecký, tel. 475 657 970 e-mail: koutecky.j@kr-ustecky

  • Státní fond životního prostředí České republiky, Mírové náměstí 3129/36, 400 01 Ústí nad Labem:

Ing. Jana Choutková, tel. 475 205 598, 607 730 265 e-mail: jana.choutkova@sfzp.cz


Odkazy na aktuální výzvy:

OPŽPNabídka dotací – Operační program Životní prostředí (opzp.cz)

 

 
Zodpovídá: Ing. Jan Koutecký
Vytvořeno / změněno: 13.1.2014 / 13.1.2014
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém