Orientační nabídka


 

Stavební a technická škola chystá kampus řemesel

a
Ve středu 4. ledna se uskutečnila pracovní návštěva hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, členů vedení kraje a odboru školství Krajského úřadu Ústeckého kraje Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy stavební a technické v Ústí nad Labem. Ředitel školy Vítězslav Štefl spolu se členy vedení seznámil hosty podrobně se všemi stránkami života školy i se záměrem vybudování kampusu řemesel.
 

 
 

„Stavební průmyslovka a odborná škola stavební a technická patří mezi vynikající školy, která vedle maturantů připravuje dobré řemeslníky, jako je například truhlář, tesař, obráběč, kominík, zedník, elektrikář, malíř a další. Toho si osobně velmi vážím a kraj řemeslné učební obory podporuje,“ řekl po úvodní prezentaci ředitele školy hejtman Oldřich Bubeníček.

Spolu s hejtmanem se návštěvy zúčastnil první náměstek Martin Klika a náměstek s gescí pro oblast školství Petr Šmíd. Se školou se seznámila i Radmila Krastenicsová, předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje. Za odbor školství, mládeže a tělovýchovy se prohlídky školy zúčastnil Roman Kovář a Jan Kobliha, který je i členem školské rady. Přítomna byla i Varja Paučková, ředitelka ústeckého inspektorátu České školní inspekce.

Prezentace a diskuze proběhla v budově školy v ulici Čelakovského a v areálu školy v ulici U Panského dvora představil hostům ředitel záměr vybudování kampusu řemesel.

Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická v Ústí nad Labem je páteřní školou Ústeckého kraje, který je jejím zřizovatelem. Zajišťuje výuku jak maturitních oborů (stavebnictví, mechanik a seřizovač a technická zařízení budov), tak i výuku širokého spektra učebních oborů technických a stavebních. Nabízí i možnost nástavbového studia v oboru podnikání.

Škola nabízí chlapcům i dívkám čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou a tříleté učební obory, zakončené závěrečnou zkouškou. Absolventi těchto učebních oborů mohou dále pokračovat v nástavbovém studiu a doplnit si tak svoje vzdělání o maturitní zkoušku.

Mezi jednotlivými maturitními a učebními obory je vzájemné propojení. Znamená to například, že při nevhodném výběru studijního nebo učebního oboru lze přestoupit na příbuzný náročnější nebo méně náročný obor. Cílem školy je kvalitou výuky dosáhnout velmi dobré úrovně znalostí budoucích absolventů i to, aby každý žák dosáhl na maximální, jemu odpovídající stupeň vzdělání.

Škola je zapojena do mnoha projektů, které efektivně pomáhají vybavit oblasti teoretické a praktické výuky a tím tak zkvalitnit přípravu žáků na jejich budoucí profesní uplatnění. Významným sociálním partnerem, který podporuje technické vzdělávání ve škole, její žáky a absolventy stipendii, vybavením a mnoha dalšími bonusy včetně jistoty zaměstnání po vyučení, je největší stavební firma v České republice - METROSTAV, a.s. Škola spolupracuje s celou řadou dalších firem.

Součástí školy je i Domov mládeže, kde je připraveno ubytování pro žáky a studenty středních a vysokých škol ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, splňujícím I. kategorii.

Škola pořádá v úterý 17. ledna Den otevřených dveří pro veřejnost a zájemce o studium v době od 14 do 18 hodin.

a
Zleva: první náměstek hejtmana Martin Klika, hejtman Oldřich Bubeníček, předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Radmila Krastenicsová a náměstek hejtmana pro oblast školství Petr Šmíd

a

a
Ředitel školy Vítězslav Štefl (uprostřed) s Petrem Šmídem a Radmilou Krastenicsovou v areálu školy U Panského dvora

 

a

a

 

a
V těchto místech vznikne jedna z budov kampusu řemesel

 

 

 

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 5.1.2017 / 5.1.2017
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies