Orientační nabídka


 

Stipendijní program pro studenty lékařských a nelékařských zdravotnických oborů

Kontaktní osoba: Bc. Jana Krpešová, email: krpesova.j@kr-ustecky.cz , tel: 475 657 432
 

 
 

STIPENDIJNÍ PROGRAM pro studenty lékařských a nelékařských zdravotnických oborů 

Dotační program je vyhlášen dne 3.1.2024 na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 038/25Z/2023 ze dne 11. 12. 2023.

Rada Ústeckého kraje usnesením č. 038/89R/2024 ze dne 24. 1. 2024 

stanovila 

dle části E) vyhlášeného dotačního programu Stipendijní program pro studenty lékařských a nelékařských zdravotnických oborů předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Ústeckého kraje na podporu stanoveného účelu ve výši 10 mil. Kč. 


Dne 22. 4. 2024 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozšíření Stipendijního programu pro studenty lékařských a nelékařských zdravotnických oborů o další nelékařské zdravotnické obory.

Dne 24.6.2024 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje aktualizaci podmínek stipendijního programu pro studenty lékařských a nelékařských zdravotnických oborů, současně schválilo navýšení objemu peněžních prostředků v rozpočtu Ústeckého kraje na podporu stanoveného účelu na celkovou výši 20 mil. Kč.

Žádost je možné podávat od 2. 2. 2024 do 22. 5. 2024 dle původních podmínek stipendijního programu.


Žádost do rozšířeného stipendijního programu lze podávat od 23. 5. 2024 do 31.12. 2025.


Žádost o poskytnutí stipendia se vyplňuje v elektronické formě formuláře. Žádost se odevzdává v tištěné podobě (tj. formulář se vytiskne v jednom originále). 
Elektronický formulář je spuštěn od 3. 1. 2024 (tj. je v něm možné pracovat a údaje vyplňovat i mimo lhůtu pro podání žádosti).
 
Zodpovídá: Bc. Jana Krpešová
Vytvořeno / změněno: 2.1.2024 / 2.1.2024 | Zveřejnit od: 3.1.2024
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém