Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Dotace a granty

 

Stipendijní program Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ – akademický rok 2018/2019

 
Kontaktní osoba: Bc. Jana Krpešová, email: krpesova. j@kr-ustecky.cz, tel: 475 657 432
 

 
 

Stipendijní program „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji" - AKTUÁLNÍ INFORMACE pro akademický rok 2018/2019 -  vyhlášení lhůty pro podávání žádostí v rámci stipendijního programu

 

Informace o rozhodnutí Rady Ústeckého kraje o stanovení počtu studentů, objemu peněžních prostředků, kvót pro kritéria hodnocení žádosti a aktuálních termínů a lhůt Stipendijního programu pro akademický rok 2018/2019

Rada Ústeckého kraje usnesením č. 020/40R/2018 ze dne 23. 5. 2018

stanovila

 1. počet žadatelů, které lze pro akademický rok 2018/2019 zařadit do Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“, na 43 
 2. celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje na podporu Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ v akademickém roce 2018/2019 ve výši 2 150 tis. Kč
 3. při splnění všech podmínek Stipendijního programu„Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“, je pro jednotlivá kritéria hodnocení žádosti stanoven počet žadatelů v akademickém roce 2018/2019 takto:
  • Pro 1. místo, kde jsou upřednostňovány potřeby poskytovatelů zdravotních služeb akutní lůžkové péče, je stanoven počet studentů zařazených do Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ pro akademický rok 2018/2019, na 25
  • Pro 2. místo, kde jsou upřednostňovány potřeby poskytovatelů zdravotních služeb následné lůžkové a dlouhodobé lůžkové péče, přičemž počet studentů zařazených do Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ pro akademický rok 2018/2019 je stanoven na 3. V případě nenaplnění počtu z důvodu nesplnění podmínek Stipendijního programu nebo nezájmu žadatelů, budou upřednostněny potřeby poskytovatelů akutní lůžkové péče.
  • Pro 3. místo, kde je upřednostňována potřeba lékařů s odborností praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, nebo zubní lékař, anebo farmaceut, přičemž počet studentů zařazených do Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ pro akademický rok 2018/2019 je stanoven na 15. V případě nenaplnění počtu z důvodu nesplnění podmínek Stipendijního programu nebo nezájmu žadatelů, budou upřednostněny potřeby poskytovatelů akutní lůžkové péče.

                V případě nenaplnění počtu žadatelů dle jednotlivých kritérií z důvodu nesplnění podmínek    Stipendijního programu nebo nezájmu žadatelů, lze zvýšit počet studentů v kterémkoli         kriteriu.

 1. termíny a lhůty pro akademický rok 2018/2019 dle článku II. bodu 4. Stipendijního programu takto:
  • Den zveřejnění Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ úřední desce Ústeckého kraje na 6. 6. 2018.
  • Termín vyhlášení výsledků Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ nejpozději do 30. 11. 2018.
  • Lhůtu pro podání žádostí od 9. 7. 2018 do 27. 9. 2018.
 
Zodpovídá: Bc. Jana Krpešová
Vytvořeno / změněno: 6.6.2018 / 6.6.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém