Orientační nabídka


 

Stipendijní program Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji - akademický rok 2019/2020

Kontaktní osoba: Bc. Jana Krpešová, e-mail: krpesova.j@kr-ustecky.cz, tel. 475 657 432
 

 
 

Stipendijní program „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji" - AKTUÁLNÍ INFORMACE pro akademický rok 2019/2020 -  vyhlášení lhůty pro podávání žádostí v rámci stipendijního programu

Informace o rozhodnutí Rady Ústeckého kraje o stanovení počtu studentů, objemu peněžních prostředků, kvót pro kritéria hodnocení žádosti a aktuálních termínů a lhůt Stipendijního programu pro akademický rok 2019/2020

Rada Ústeckého kraje usnesením č. 034/70R/2019 ze dne 5. 6. 2019

stanovila

počet žadatelů, které lze pro akademický rok 2019/2020 zařadit do Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“, na 12 

 1. celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje na podporu Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ v akademickém roce 2019/2020 ve výši 1 600 tis. Kč
 2. při splnění všech podmínek Stipendijního programu„Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“, je pro jednotlivá kritéria hodnocení žádosti stanoven počet žadatelů v akademickém roce 2019/2020 takto:


  • Pro 1. místo, kde jsou upřednostňovány potřeby poskytovatelů zdravotních služeb akutní lůžkové péče, je stanoven počet studentů zařazených do Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ pro akademický rok 2019/2020, na 8.
  • Pro 2. místo, kde jsou upřednostňovány potřeby poskytovatelů zdravotních služeb následné lůžkové a dlouhodobé lůžkové péče, přičemž počet studentů zařazených do Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ pro akademický rok 2019/2020 je stanoven na 2. V případě nenaplnění počtu z důvodu nesplnění podmínek Stipendijního programu nebo nezájmu žadatelů, budou upřednostněny potřeby poskytovatelů akutní lůžkové péče.
  • Pro 3. místo, kde je upřednostňována potřeba lékařů s odborností praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, nebo zubní lékař, anebo farmaceut, přičemž počet studentů zařazených do Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ pro akademický rok 2019/2020 je stanoven na 2. V případě nenaplnění počtu z důvodu nesplnění podmínek Stipendijního programu nebo nezájmu žadatelů, budou upřednostněny potřeby poskytovatelů akutní lůžkové péče.

                V případě nenaplnění počtu žadatelů dle jednotlivých kritérií z důvodu nesplnění podmínek    Stipendijního programu nebo nezájmu žadatelů, lze zvýšit počet studentů v kterémkoli         kriteriu.

Termíny a lhůty pro akademický rok 2019/2020 dle článku II. bodu 4. Stipendijního programu takto:

Den zveřejnění Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ úřední desce Ústeckého kraje na 8. 7. 2019.

  • Termín vyhlášení výsledků Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ nejpozději do 29. 11. 2019.
  • Lhůtu pro podání žádostí od 12. 8. 2019 do 30. 9. 2019.


 
Zodpovídá: Bc. Jana Krpešová
Vytvořeno / změněno: 4.7.2019 / 4.7.2019 | Zveřejnit od: 8.7.2019
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies