Orientační nabídka


 

Stipendijní program Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji – akademický rok 2020/2021

Kontaktní osoba: Bc. Jana Krpešová, email: krpesova.j@kr-ustecky.cz , tel: 475 657 432
 

 
 

Stipendijní program „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji" - AKTUÁLNÍ INFORMACE pro akademický rok 2020/2021 -  vyhlášení lhůty pro podávání žádostí v rámci stipendijního programu


Informace o rozhodnutí Rady Ústeckého kraje o stanovení počtu studentů, objemu peněžních prostředků, kvót pro kritéria hodnocení žádosti a aktuálních termínů a lhůt Stipendijního programu pro akademický rok 2020/2021

Rada Ústeckého kraje usnesením č. 043/100R/2020 ze dne 3. 6. 2020

stanovila

 1. počet žadatelů, které lze pro akademický rok 2020/2021 zařadit do Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“, na 23. 
 2. celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje na podporu Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ v akademickém roce 2020/2021 ve výši 1 800 tis. Kč
 3. při splnění všech podmínek Stipendijního programu„Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“, je pro jednotlivá kritéria hodnocení žádosti stanoven počet žadatelů v akademickém roce 2020/2021 takto:
  • Pro 1. místo, kde jsou upřednostňovány potřeby poskytovatelů zdravotních služeb akutní lůžkové péče, je stanoven počet studentů zařazených do Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ pro akademický rok 2020/2021, na 15.
  • Pro 2. místo, kde jsou upřednostňovány potřeby poskytovatelů zdravotních služeb následné lůžkové a dlouhodobé lůžkové péče, přičemž počet studentů zařazených do Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ pro akademický rok 2020/2021 je stanoven na 4. V případě nenaplnění počtu z důvodu nesplnění podmínek Stipendijního programu nebo nezájmu žadatelů, budou upřednostněny potřeby poskytovatelů akutní lůžkové péče.
  • Pro 3. místo, kde je upřednostňována potřeba lékařů s odborností praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, nebo zubní lékař, anebo farmaceut, přičemž počet studentů zařazených do Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ pro akademický rok 2020/2021 je stanoven na 4. V případě nenaplnění počtu z důvodu nesplnění podmínek Stipendijního programu nebo nezájmu žadatelů, budou upřednostněny potřeby poskytovatelů akutní lůžkové péče.

V případě nenaplnění počtu žadatelů dle jednotlivých kritérií z důvodu nesplnění podmínek Stipendijního programu nebo nezájmu žadatelů, lze zvýšit počet studentů v kterémkoli kriteriu.

Termíny a lhůty pro akademický rok 2020/2021 dle článku II. bodu 4. Stipendijního programu:

  • Den zveřejnění Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ úřední desce Ústeckého kraje na 7. 7. 2020.
  • Termín vyhlášení výsledků Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ nejpozději do 30. 11. 2020.
  • Lhůtu pro podání žádostí od 12. 8. 2020 do 30. 9. 2020.


 Žádost o poskytnutí stipendia se nově vyplňuje v elektronické formě formuláře. Žádost se nadále odevzdává v tištěné podobě (tj. formulář se vytiskne v jednom originále) a to ve lhůtě pro podání žádostí od 12. 8. 2020 do 30. 9. 2020 (noví žadatelé) a do 15. 10. 2020 (již zařazení žadatelé). Elektronický formulář je spuštěn i mimo lhůty pro podávání žádostí (tj. je v něm možné pracovat a údaje vyplňovat i mimo lhůty pro podání žádosti).

 
Zodpovídá: Bc. Jana Krpešová
Vytvořeno / změněno: 13.7.2020 / 13.7.2020
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies