Orientační nabídka


 

Stipendijní program „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Kontaktní osoba: Jana Krpešová, email: krpesova. j@kr-ustecky.cz, tel: 475 657 432
 

 
 

Stipendijní program „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji" - AKTUÁLNÍ INFORMACE pro akademický rok 2017/2018 -  vyhlášení lhůty II. pro podávání žádostí v rámci stipendijního programu

 

Informace o rozhodnutí Rady Ústeckého kraje o stanovení počtu studentů, objemu peněžních prostředků, kvót pro kritéria hodnocení žádosti a aktuálních termínů a lhůt Stipendijního programu pro akademický rok 2017/2018

Rada Ústeckého kraje usneseními č. 021/14R/2017 ze dne 17. 5. 2017 a č. 020/27R/2017 ze dne 1. 11. 2017

stanovila

  1. počet žadatelů, které lze pro akademický rok 2017/2018 zařadit do Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“, na 29 (ve lhůtě II. je možné podpořit až 21 žadatelů)
  2. celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje na podporu Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ v akademickém roce 2017/2018 ve výši 2 750 tis. Kč (ve lhůtě II. rada schválila celkový objem peněžních prostředků ve výši 1 050 tis. Kč)
  3. při splnění všech podmínek Stipendijního programu„Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“, je pro jednotlivá kritéria hodnocení žádosti stanoven počet žadatelů v akademickém roce 2017/2018 takto:
  • Pro 1. místo, kde jsou upřednostňovány potřeby poskytovatelů zdravotních služeb akutní lůžkové péče, je stanoven počet studentů zařazených do Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ pro akademický rok 2017/2018, na 15 (ve lhůtě II. je možné podpořit až 12 studentů)
  • Pro 2. místo, kde jsou upřednostňovány potřeby poskytovatelů zdravotních služeb následné lůžkové a dlouhodobé lůžkové péče, přičemž počet studentů zařazených do Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ pro akademický rok 2017/2018 je stanoven na 4 (ve lhůtě II. je možné podpořit až 4 studenty). V případě nenaplnění počtu z důvodu nesplnění podmínek Stipendijního programu nebo nezájmu žadatelů, budou upřednostněny potřeby poskytovatelů akutní lůžkové péče.
  • Pro 3. místo, kde je upřednostňována potřeba lékařů s odborností praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, nebo zubní lékař, anebo farmaceut, přičemž počet studentů zařazených do Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ pro akademický rok 2017/2018 je stanoven na 10 (ve lhůtě II. je možné podpořit až 5 studentů). V případě nenaplnění počtu z důvodu nesplnění podmínek Stipendijního programu nebo nezájmu žadatelů, budou upřednostněny potřeby poskytovatelů akutní lůžkové péče.

                V případě nenaplnění počtu žadatelů dle jednotlivých kritérií z důvodu nesplnění podmínek    Stipendijního programu nebo nezájmu žadatelů, lze zvýšit počet studentů v kterémkoli         kriteriu.

  1. termíny a lhůty pro akademický rok 2017/2018 – lhůta II. dle článku II. bodu 4. Stipendijního programu takto:

  • Den zveřejnění Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ úřední desce Ústeckého kraje na 15. 11. 2017.
  • Termín vyhlášení výsledků Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ nejpozději do 29. 3. 2018.
  • Lhůtu pro podání žádostí od 18. 12. 2017 do 31. 1. 2018.
 
Zodpovídá: Bc. Jana Krpešová
Vytvořeno / změněno: 30.5.2017 / 20.11.2017 | Zveřejnit od-do: 30.5.2017-31.12.2020
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém