Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Stipendijní program Stabilizace lékařů

 
Odpověď pro Renátu Hambálkovou, redakce Hlasu severu Varnsdorf, 15.10.2019
 

 
 

Dotaz (v původním znění):

 

Dobrý den,

prosím o informaci:

1. Kolik studentů se letos přihlásilo do Stipendijního programu Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji pro rok 2019/2020. Kolik studentů se přihlásilo loni a kolika z nich bylo stipendium odsouhlaseno?

2. Alokovaná částka pro tento stipendijní program se každoročně snižuje. V roce 2017 byla 3,8 mil. Kč, v roce 2018 jen 2,15 mil. Kč a v letošním roce pouze 1,6 mil.Kč. Zároveň je program určen pro maximálně 12 studentů. Jaký je důvod? Je to proto, že o stipendia není ze strany studentů zájem? 

3. Ze všeho nejvíc v našem regionu chybí praktiční lékaři a zubní lékaři. Kraj každoročně snižuje maximální hranici počtu studentů, kteří se mohou ucházet o stipendium pro tuto oblast - pro 3. místo preferovaných oblastí. Kritéria jsou letos nastavena tak, že pro potřebu lékařů s odborností praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, nebo zubní lékař, program počítá max. se 2 uchazeči. Jaký je důvod? V minulých letech byl program pro tuto 3. oblast vypsán pro maximální počet 15 studentů. 

Děkuji za odpověď.


Odpověď:

Dobrý den, 

posílám odpovědi na vaše dotazy. 

   1. Žádost o zařazení do stipendijního programu Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji (dále jen „stipendijní program“) pro akademický rok 2019/2020 podalo 6 žadatelů – 2 žadatelé jsou studenti zubního lékařství, 4 žadatelé studují všeobecné lékařství.

       2. Částka alokovaná v daném kalendářním roce na stipendijní program je určena na výplatu stipendií nejen pro stipendisty již zařazené do stipendijního programu v předchozích akademických letech, ale i pro studenty, kteří budou do stipendijního programu nově zařazeni na základě žádosti a schválení Rady Ústeckého kraje a to pro aktuální akademický rok. Částka se snižuje proto, že se již nevyplácí stipendium všem stipendistům zařazeným do stipendijního programu v předchozích akademických letech, resp. tito stipendisté již dostudovali a plní závazek (farmaceuti, zubní lékaři) nebo se připravují k atestaci ve vybraném oboru (lékaři). Naopak počet stipendistů, které bylo možné pro předchozí akademické roky do programu zařadit, měl vzrůstající tendenci (na akademický rok  2017/2018 bylo možné zařadit 29 studentů, na akademický rok 2018/2019 bylo možné zařadit 43 studentů). Výjimkou je akademický rok 2019/2020, kdy byla snížena částka alokovaná na tento stipendijní program – počet stipendistů byl snížen na počet obvyklý v předchozích akademických letech s tím, že v případě vyššího zájmu žadatelů o zařazení do stipendijního programu, by bylo možné tento schválený počet zvýšit.

      3. Kvóty pro jednotlivá kritéria hodnocení žádostí o zařazení do stipendijního programu stanovuje každoročně Rada Ústeckého kraje pro aktuální akademický rok. Při stanovení kritérií vychází z počtu žadatelů v předchozích letech a z aktuálních i dlouhodobých potřeb poskytovatelů zdravotních služeb v Ústeckém kraji. Konkrétně kvóta pro kritérium č. 3 (na 3. místě je upřednostňována potřeba lékařů s odborností praktický lékař, nebo praktický lékař pro děti a dorost, nebo zubní lékař, a nebo farmaceut v Ústeckém kraji) byla snížena v návaznosti na celkové snížení počtu studentů, které je možné do stipendijního programu v akademickém roce 2019/2020 zařadit. Dále však Rada Ústeckého kraje dne 5. 6. 2019 usnesením č. 034/70R/2019 stanovila, že v případě nenaplnění počtu žadatelů dle jednotlivých kritérií z důvodu nesplnění podmínek Stipendijního programu nebo nezájmu žadatelů, lze navýšit počet studentů v kterémkoli kritériu. 

 

Připravila:

Ing. Lucie Dosedělová, tisková mluvčí
oddělení mediální komunikace

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 741

mob. +420 723 520 855

dosedelova.l@kr-ustecky.cz

 
Zodpovídá: Bc. Jenny Strycharzová
Vytvořeno / změněno: 24.10.2019 / 24.10.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém