Orientační nabídka


 

Stipendijní program Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji - akademický/školní rok 2019/2020

Kontaktní osoba: Bc. Jana Krpešová, email: krpesova.j@kr-ustecky.cz, tel. 475 657 432
 

 
 

Stipendijní program „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji" - AKTUÁLNÍ INFORMACE pro akademický /školní rok 2019/2020 – vyhlášení lhůty pro podávání žádostí v rámci stipendijního programu

Informace o rozhodnutí Rady Ústeckého kraje o stanovení počtu studentů, objemu peněžních prostředků, kvót pro kritéria hodnocení žádosti a aktuálních termínů a lhůt Stipendijního programu pro akademický/školní rok 2019/2020

Rada Ústeckého kraje usneseními č. 035/70R/2019 ze dne 5. 6. 2019 stanovila

  1. počet žadatelů, které lze pro akademický/školní rok 2019/2020 zařadit do Stipendijního programu „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji“, na 13.
  2. celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje na podporu Stipendijního programu „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji“ v akademickém/školním roce 2019/2020 ve výši 450 tis. Kč
  3. při splnění všech podmínek Stipendijního programu „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji“, jsou pro jednotlivá kritéria hodnocení žádosti stanoveny kvóty:

Stanovené kvóty pro kritéria hodnocení žádosti v akademickém/školním roce 2019/2020

Zdravotnické povolání bez odborného dohledu (zákon 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

Počet stipendistů, které je možné na základě splnění podmínek zařadit do stipendijního programu

Všeobecná sestra

7

Dětská setra

1

Ergoterapeut

1

Radiologický asistent

1

Zdravotnický laborant

1

Zdravotně sociální pracovník

1

Fyzioterapeut

1

 

  1. termíny a lhůty pro akademický/školní rok 2019/2020  dle článku I. bodu 4. Stipendijního programu takto:
    • Den zveřejnění Stipendijního programu „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji“ úřední desce Ústeckého kraje na 8. 7. 2019.
    • Termín vyhlášení výsledků Stipendijního programu „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji“ nejpozději do 29. 11. 2019.
    • Lhůtu pro podání žádostí od 12. 8. 2019 do 30. 9. 2019.
 
Zodpovídá: Bc. Jana Krpešová
Vytvořeno / změněno: 4.7.2019 / 4.7.2019 | Zveřejnit od: 8.7.2019
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies