Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Stop nehodám! Evropa pro bezpečnější přejezdy!

 
stop
V Evropě se každoročně stane nejméně 600 lidí oběťmi dopravních nehod na železničních přejezdech. Je přitom prokázáno, že v celoevropském měřítku 95% těchto nehod je zaviněno účastníky silničního provozu. Jako apel na nebezpečné a nezodpovědné chování některých řidičů na přejezdech zorganizoval železniční a silniční sektor evropský den s cílem informovat a upozornit, že těmto nehodám lze zabránit dodržováním pravidel silničního provozu a uvědomělým chováním v blízkosti železničních přejezdů.
 

 
 
V Evropě se každoročně stane nejméně 600 lidí oběťmi dopravních nehod na železničních přejezdech. Je přitom prokázáno, že v celoevropském měřítku 95% těchto nehod je zaviněno účastníky silničního provozu. Jako apel na nebezpečné a nezodpovědné chování některých řidičů na přejezdech zorganizoval železniční a silniční sektor evropský den s cílem informovat a upozornit, že těmto nehodám lze zabránit dodržováním pravidel silničního provozu a uvědomělým chováním v blízkosti železničních přejezdů.

Evropský den k železničním přejezdům představuje informační a osvětové akce zaměřené na zvýšení bezpečného chování na železničních přejezdech. Spočívá na jednotlivých národních akcích pod společným heslem: “Stop nehodám! Evropa pro bezpečnější železniční přejezdy!” K akci se připojilo i několik zemí mimo Evropu, jako jsou Austrálie, Kanada, Indie a Jižní Afrika.

 

Projekt zahrnuje silniční sektor, vládní agentury, železniční provozovatele, infrastrukturní manažery a policejní složky z 23 zemí EU, evropská a mezinárodní žel. sdružení (CER, EIM a UIC), Evropské fórum k železničním přejezdům (ELCF), Evropskou radu k dopravní bezpečnosti (ETSC), Evropskou železniční agenturu (ERA) i Evropskou komisi a média.

 

Ke kampani se připojila také Česká republika, konkrétně Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), státní organizace, a to osvětovým programem, zaměřeným přímo na řidiče motorových vozidel prostřednictvím autoškol, stanic technické kontroly, autoklubů a registrů řidičů a vozidel. Generální ředitel SŽDC Ing. Jan Komárek k evropskému projektu uvedl: „Každému současnému manažerovi železniční infrastruktury je jasné, že pro železnici i silnici je nejlepším řešením mimoúrovňové křížení. Zároveň je ale zcela jisté, že toto řešení není nikde v Evropě i mimo ni vždy realizovatelné vinou vysokých finančních nároků. Tragická bilance nehod na železničních přejezdech v evropském měřítku tak skutečně zavazuje k širší spolupráci evropských a národních železničních a silničních organizací při osvětové činnosti zaměřené na zvýšení povědomí účastníků silničního provozu o následcích nebezpečného a nezodpovědného chování na přejezdech.“

 

V České republice je 8 296 železničních přejezdů s různým tipem zabezpečení. Je třeba ale zdůraznit, a to je také cílem projektu, který připravila SŽDC, že nehledě na to, jakým způsobem je zabezpečen ten který konkrétní přejezd (výstražný kříž, světelná a zvuková výstraha, případně doplněná závorami) platí na něm vždy stejná pravidla silničního provozu plynoucí ze Zákona o provozu na pozemních komunikacích.

 

V kampani SŽDC k evropské akci: „STOP NEHODÁM! Evropa pro bezpečnější přejezdy“ byl záměrně zvolen jednoduchý, ale realistický obsah (skutečná fotodokumentace zásahů Hasičské záchranné služby SŽDC při nehodách na železničních přejezdech) a připomenutí základních pravidel (Zákon o dráhách a Zákon o provozu na pozemních komunikacích – §28 a §29  o křížení s pozemními komunikacemi, respektive definice železničního přejezdu a chování účastníka silničního provozu na něm.

 

Distribuováno bude 5 druhů letáčků s jasným sdělením, např. CHCETE BÝT DALŠÍ OBĚTÍ HAZARDU, SPĚCHU A NEPOZORNOSTI? NEMUSÍTE!    DODRŽUJTE PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU! Čtyři letáčky jsou zaměřené vysloveně na motoristy, pátý i na chodce a další účastníky silničního provozu a apeluje tak i na nebezpečné chování při nerespektování základních pravidel.Cílovou skupinou akce jsou zejména řidiči motorových vozidel, jak už současní tak budoucí  a letáčky se proto od 25.6. začnou objevovat například na registrech řidičů a vozidel magistrátů, v autoškolách, na stanicích technické kontroly, v autoklubech, atd. Zároveň 24. 6. 2009 SŽDC ve spolupráci s oddělením BESIP Ministerstva dopravy spustí provoz preventivně zaměřených internetových stránek na adrese www.prejezdy.eu.

 

O projektu:

Evropský den k železničním přejezdům je společným závazkem vyplývajícím z podpisu Evropské charty k bezpečnosti silničního provozu. Zavazuje jak silniční, tak železniční sektor k osvětové činnosti vedoucí ke snížení rizikového chování řidičů na železničních přejezdech. Místopředseda a dopravní komisař Evropské komise Antonio Tajani k akci uvedl: “bezpečnost silničního provozu je prioritní otázkou pro Evropskou komisi. Jsem osobně přesvědčen, že takové iniciativy by měly být podporovány. Jsem si jist, že aktivity – jako je Evropský den k žel. přejezdům – pomohou zlepšit bezpečnost na žel. přejezdech.Nehody na žel. přejezdech představují 2% úmrtí na silnicích, ale třetinu všech mimořádných událostí na železnici v rámci Evropy. Charta je iniciativou Evropské unie, s cílem vypracovat konkrétní kroky, vyhodnotit výsledky a snižovat počet dopravních nehod a tragických událostí vzájemnou koordinací metod v dopravní bezpečnosti Evropy, a zároveň přidat Evropský rozměr k jednotlivým nebo kolektivním iniciativám.

 

 

Záznamy z Kamer na železničních přejezdech: řidiči nerespektují výstrahu!

 

Olomouc, 24. 6. 2009 – Ověřovací kamerový systém Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), státní organizace dokládá nebezpečné chování řidičů motorových vozidel na železničních přejezdech. Už první záznamy upozorňují na neuvěřitelný hazard, kterého se dopouštějí i řidiči z povolání. Potvrzují se tak závěry BESIPu ministerstva dopravy i Drážní inspekce, že prevenci tragických události na železničních přejezdech je třeba hledat v zesílení výchovy současných i budoucích řidičů motorových vozidel.

 

přejezd

 

 

                           Benkov, 10. 12. 08, 13:05:08                  

přejezd 2

  Rokytnice, 24. 4. 2009, 09:31:00

 

Kamerový systém začal situaci na třech přejezdech Na Olomoucku plně monitorovat (po zkušebním provozu v prosinci – viz první foto) od dubna letošního roku.  Nainstalován je na třech železničních přejezdech na Olomoucku vybavených světelnou signalizací a ve dvou případech i závorami. Záznamy jednoznačně dokládají situaci na přejezdech a vyvracejí neopodstatněné stížnosti řidičů na nesprávnou činnost přejezdového zabezpečovacího zařízení. Jedná se o železniční přejezdy na trati Přerov – Česká Třebová, v km 189,194 (silnice III.tř. v Rokytnici) a v km 61,592 (silnice III.tř. v Králová – Benkov) a o  železniční přejezd v km 98,416 trati Olomouc hl.n. – Nezamyslice (silnice II.tř. v Olomouci – Nové Sady).

 

 

 

Spouštění kamer                                                                                                   

Záznam kamer se spouští současně s vyvoláním výstrahy na přejezdovém zabezpečovacím zařízení. Tím je na záznamu přesně doba od spuštění výstrahy do jejího skončení. Je tím i přesně dána identifikace v čase. Záznamové zařízení je tvořeno výkonným PC, které je využíváno pouze pro provoz kamerového systému. Záznamy z kamerového systému je možné archivovat podle potřeby. V místě instalace kamer je upozornění na skutečnost, že je prostor monitorován.

 

Důležitou informací, doufáme, že ne náhodou, je skutečnost, že se na uvedených přejezdech od doby instalace kamerového systému nestala žádná dopravní nehoda.

 

Projekt kamerového systému vznikl za finanční podpory Krajského úřadu Olomouckého kraje. Náklady na realizaci stavby „Kamerový a záznamový systém na železničních přejezdech“ představují částku 206 000,- Kč.

 

Nejen s autentickými záznamy z kamerového systému se můžete seznámit na nových webových stránkách www.prejezdy.eu, zaměřených na prevenci nebezpečného chování řidičů na železničních přejezdech.

 

 

 

 

Další informace podají:

Bc. Pavel Halla

Vedoucí oddělení komunikace

Tiskový mluvčí

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Mob: 602 665 850

Email: ok@szdc.cz

 

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Veronika Kindlová
Vytvořeno / změněno: 25.6.2009 / 25.6.2009

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Média - OMK
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém