Orientační nabídka


 

Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 – 2022 - archiv dokumentů

 
 
 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 3. 9. 2014 schválilo materiál Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 ‑  2020.

Nezbytnou podmínkou pro přípravu materiálu bylo zpracování analytického podkladu pro přípravu koncepce poskytování zdravotních služeb v Ústeckém kraji a mapy projektových záměrů v oblasti zdravotnictví. Jednalo se o výchozí analytický materiál pro potřeby zpracování Koncepce poskytování zdravotních služeb v Ústeckém kraji. Analytický podklad byl zpracován a pracovní skupině předložen v prosinci 2013. Jeho účelem bylo shrnutí dostupných relevantních dat, jejich statistické vyhodnocení a formulace základních zjištění, která jsou z hlediska poskytování zdravotních služeb významná. Jako podklady při zpracování analytického podkladu byly použity materiály poskytnuté Ústeckým krajem a dále dokumenty a data z veřejných informačních zdrojů (ČSÚ, ÚZIS, SZÚ, MZ ČR, WHO, VZP ČR a další) a vlastní šetření.

Strategie vychází z Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020, tak jak bylo doporučeno hejtmanům krajů usnesením Vlády České republiky č 23 ze dne 8 ledna 2014.

Naplnění priorit, opatření a aktivit této strategie se neobejde bez aktivní spolupráce mezi krajem, obcemi, poskytovateli zdravotních služeb, zdravotními pojišťovnami, státními (vládními) institucemi a organizacemi, profesními společnostmi a dalšími dotčenými subjekty.

 

Odkazy


 

Související odkazy

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Zdravotnictví > Rozvojové a strategické dokumenty > Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 – 2022

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém