Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Sociální péče

 

Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2012 – 2016

 
 

 
 

Vláda ČR dne 14. 12. 2011 usnesením č. 925 schválila Strategii prevence kriminality v České republice na období 2012 – 2015 (dále Strategie PK ČR). Systém prevence kriminality je v ní opět rozčleněn na tři úrovně: republikovou, krajskou a nově na lokální (místní). Strategie zároveň přesouvá větší kompetence v oblasti prevence kriminality na kraje.

Kraje budou pokračovat v koordinaci preventivních aktivit na svém území. Zároveň bude kladen důraz na komplexní přístup při řešení bezpečnostní situace a problémů spojených s trestnou činností a přestupky. Kraj bude plánovat preventivní aktivity na svém území a zároveň bude pomáhat při plánování a realizaci preventivních opatření v obcích všech správních úrovní v kraji. Na realizaci aktivit prevence kriminality obdrží kraj a obce finanční dotaci ze státního rozpočtu.

Aby kraj a obce mohly finanční prostředky na programy prevence kriminality čerpat, je třeba, aby splnily podmínky nastavené Strategií PK ČR. Mezi hlavní podmínky kraje patří vypracovat strategii (koncepci) prevence kriminality na období 2012 – 2016 a vytvořit podmínky pro organizaci systému krajské úrovně prevence kriminality.

Strategie prevence kriminality kraje je základním dokumentem rozvoje prevence kriminality na území kraje. Vychází přitom z priorit nové Strategie PK ČR, platné legislativy, ale i ze zkušeností odborníků z řad veřejných institucí, poskytovatelů sociálních služeb a jiných subjektů, které působí v oblasti sociální prevence a prevence kriminality.

Strategie prevence kriminality Ústeckého kraje na období 2012 – 2016 byla zpracována pracovní skupinou pro prevenci kriminality, která byla složena ze zástupců institucí veřejné správy působících v oblasti sociální prevence a prevence kriminality. Členové pracovní skupiny mají bohaté zkušenosti s koncepční činností v daných oblastech.

Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2012 – 2016 byla schválena zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 22. února 2012 (usnesení č. 28/28Z/2012).

Na případné dotazy Vám odpoví manažer prevence kriminality Ústeckého kraje:

Ing. Karel Giampaoli,

tel.: 47 5657 477,

e-mail: giampaoli.k@kr-ustecky.cz.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Jan Mlejnecký
Vytvořeno / změněno: 27.3.2012 / 27.3.2012

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém