Orientační nabídka


 

Strategie prevence kriminality Ústeckého kraje 2008 - 2011

 

 
 

Strategie prevence kriminality Ústeckého kraje 2008 – 2011

 

Vláda ČR dne 15. 10. 2007 usnesením č. 1150 schválila Strategii prevence kriminality na období 2008 – 2011 (dále Strategie PK). Systém prevence kriminality je v ní nově rozčleněn na tři úrovně: republikovou,krajskoua městskou. Strategie PK zároveň přesouvá větší kompetence v oblasti prevence kriminality na kraje. Kraj bude plánovat preventivní aktivity na svém území a v obcích do 25 tisíc obyvatel. Města nad 25 tis. obyvatel jsou zařazena do tzv. městské úrovně prevence kriminality, kterou zabezpečuje Ministerstvo vnitra. Finanční dotaci na aktivity prevence kriminality obdrží kraj od MV ČR. Kraj bude následně tyto prostředky rozdělovat formou dotací v samostatné působnosti.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo (usnesením č. 58/23Z/2007 dne 19. 12. 2007) o přistoupení Ústeckého kraje do krajské úrovně prevence kriminality na období 2008 – 2011.

Aby kraj mohl finanční prostředky na program prevence kriminality čerpat, je třeba, aby byl vypracován střednědobý dokument - Strategie prevence kriminality Ústeckého kraje na období
2009 – 2011
, jehož součástí je Bezpečnostní analýza kraje. Dále je kraj povinen jmenovat manažera prevence kriminality a pracovní skupinu pro prevenci kriminality.

Vzhledem k tomu, že prevence kriminality patří do působnosti odboru sociálních věcí
a zdravotnictví, byl Radou Ústeckého kraje jmenován manažerem prevence kriminality Ing. Karel Giampaoli (usnesení č. 129/99R/2007 ze dne 5. 12. 2007).

Pro zpracování Bezpečnostní analýzy kraje a Strategie prevence kriminality Ústeckého kraje na období 2009 – 2011 bylo Radou Ústeckého kraje v souladu s metodikou MV ČR jmenována pracovní skupina pro prevenci kriminality. Skupina je složena ze zástupců institucí veřejné správy působících
v oblasti sociální prevence a prevence kriminality. Členové mají bohaté zkušenosti s koncepční činností v daných oblastech. Pracovní skupina pro prevenci kriminality byla ustavena ve složení:

Ing. Karel Giampaoli, Krajský úřad Ústeckého kraje, vedoucí pracovní skupiny

Taťána Tkadlečková, Městský úřad Louny, členka

Mgr. Jan Odvárka, Probační a mediační služba ČR Ústí nad Labem, člen

Bc. Tomáš Mědílek, Městský úřad Kadaň, člen

Bc. Jana Matonohová, Správa Severočeského kraje Policie ČR, členka

Ing. Klára Laňková, Krajský úřad Ústeckého kraje, členka

Mgr. Jiří Černý, Krajský úřad Ústeckého kraje, člen

Lenka Balogová, Krajský úřad Ústeckého kraje, členka.

Strategie prevence kriminality Ústeckého kraje bude zpracována podle schváleného harmonogramu a bude předložena ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Rok 2008 je stanoven jako přechodný. Kraje připravují krajský program na rok 2008. V souladu se SPK je Krajský program Ústeckého kraje na rok 2008 sestaven z projektů obcí, které byly zařazeny na základě metodiky Ministerstva vnitra ČR do seznamu obcí do 25 tisíc obyvatel s nejvyšším počtem trestných činů. V roce 2008 bude rozdělovat státní účelovou dotaci na preventivní projekty obcí ještě MV ČR. Pořadí obcí zařazené do programu prevence kriminality pro rok 2008:

1. Bílina, 2. Jirkov, 3. Kadaň, 4. Litoměřice, 5. Louny, 6. Lovosice, 7. Roudnice nad Labem,
8. Rumburk a 9. Žatec.

 

Tyto a další informace jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR:

http://www.mvcr.cz/prevence/ksp/index.htm

 

V příloze je uveden seznam členů pracovní skupiny pro prevenci kriminality a Krajský program prevence kriminality pro rok 2008.

 

Další informace podá: Ing. Karel Giampaoli, tel.: 47 5657 477, e-mail: giampaoli.k@kr-ustecky.cz

 

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Karel Giampaoli
Vytvořeno / změněno: 4.2.2008 / 4.2.2008
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies