Orientační nabídka


 

Strategie rozvoje cestovního ruchu 2003 - 2010

 
 
 

Podle zákona o krajích patří mezi vyhrazené pravomoce Zastupitelstva kraje schvalovat koncepce rozvoje cestovního ruchu na území kraje, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění. Jako první sstrategie pro oblast cestovního ruchu byla v roce 2002-2003 zpracována „Strategie rozvoje cestovního ruchu 2003-2010“. V rámci zpracování byla vytvořena pracovní skupina, která se v průběhu zpracování rozrostla celkem na 40 členů. Tato skupina byla složena ze zástupců Ústeckého kraje, měst a obcí Ústeckého kraje, mikroregionů, Správy NP České Švýcarsko, CHKO Labské Pískovce, Lužické hory a České Středohoří, Památkového ústavu, Krajského úřadu Karlovarského kraje, Krajského úřadu Libereckého kraje, Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, Agentury regionálního rozvoje Euroregionu Labe, Podkrušnohorského informačního centra, Svazu cestovního ruchu Deliteus, Euroregionu Labe a Krušnohoří, České centrály cestovního ruchu a Ministerstva pro místní rozvoj, Severočeského svazu obcí, zástupců z podnikatelské sféry a dalších subjektů z oblasti cestovního ruchu. V průběhu zpracování se tato skupina sešla na 5 pracovních setkáních, na kterých byly projednávány a připomínkovány jednotlivé výstupy. Jednotlivé výstupy byly poté umístěny na internetové stránce zpracovatele, kde je bylo možné připomínkovat. Analýza poptávky byla provedena na základě průzkumu chování a postojů návštěvníků Ústeckého kraje. Proběhla dvě výběrová šetření v letní a zimní sezóně, která provedla společnost Taylor Nelson Sofres Factum. Podrobné výstupy těchto šetření jsou také součástí přílohy.

 

Materiál „Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje“ lze rozdělit do tří částí:

 

•             Analytická část (profil území, SWOT analýza)

•             Návrhová část (vize, volba cílových skupin, návrh strategických cílů, priorit a  opatření)

•             Realizační část (akční plán, návrh implementačního systému)

 

Tento rozvojový dokument doplňující Program rozvoje Ústeckého kraje  přispěje k lepšímu využití potenciálu našeho kraje v oblasti cestovního ruchu, ke zlepšení spolupráce a koordinaci marketingových aktivit soukromé a veřejné sféry a rozvoji tohoto dynamicky se rozvíjejícího odvětví ekonomiky.

 

Odkazy


 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rozvoj kraje a cestovní ruch > Cestovní ruch a turistika - 2015 > Strategie rozvoje cestovního ruchu > Strategie rozvoje cestovního ruchu 2003 - 2010

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém