Orientační nabídka


 

Strategie rozvoje cestovního ruchu 2015 - 2020

 
 
 

Zákon o krajích č. 129/2000 Sb., vymezuje jako jednu z kompetencí krajů schvalovat koncepce rozvoje cestovního ruchu na území kraje, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění. První Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje byla zpracována a schválena v roce 2003. Následně se rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje na přelomu let 2008 a 2009 tuto strategii aktualizovat. Práce na Aktualizaci strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje (dále SCR ÚK) byly zahájeny v září 2009, finální verze strategie byla dokončena v březnu 2010. Jedním z hlavních výstupů této Aktualizace bylo rozdělení území Ústeckého kraje do 4 regionů (destinací) - České Švýcarsko, Krušné hory, České středohoří a Dolní Poohří

Postupně zahájily činnost destinační agentury ve všech turistických regionech. Ve všech je jedním ze zakladatelů a hlavním přispěvovatelem na provoz Ústecký kraj. Dalším z hlavních výstupů a doporučení Aktualizace ÚK bylo nastavení nové komunikace a prezentace kraje navenek směrem k turistům. Od té doby prezentace probíhá na úrovni přirozených turistických regionů tak, jak je vnímají turisté a potlačuje propagaci Ústeckého kraje jako celku v administrativních hranicích. Od roku 2010 tak používá turistické logo „Brána do Čech“, webové stránky www.branadocech.cz , jednotlivé propagační materiály i mediální kampaně prezentují tyto 4 turistické regiony.

V roce 2015 bylo zahájení zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje do roku 2020. Tento dokument spolu s pracovníky oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje zpracovávala poradenská společnost SPF Group, s.r.o. zabývající se analytickou a konzultační činností pro organizace místní a regionální samosprávy v oborech regionálního rozvoje, cestovního ruchu, životního prostředí, vzdělávání a dalších. Při zpracování SCR ÚK bylo využito řady komunikačních nástrojů s cílem zapojení odborné i širší veřejnosti. Na úrovni kraje byl dokument 3x projednán Komisí Rady Ústeckého kraje pro rozvoj cestovního ruchu. Dále byla ustavena řídící skupina projektu jako základní odborná platforma pro diskusi nad průběžnými výstupy dokumentu. Během přípravy dokumentu se uskutečnilo 7 jednání řídící skupiny. V této skupině byli zástupci Krajského úřadu, čtyři ředitelé destinačních agentur a zástupci podnikatelského sektoru (lázně Teplice, Autodrom Most a Skiareál Klíny). Ve 4 destinacích byly ustaveny regionální pracovní skupiny, díky nimž se do definice rozvojových priorit a opatření zapojil větší počet subjektů cestovního ruchu v každém z regionů. Každá pracovní skupina se během zpracování sešla 2x. Po dokončení byl tento dokument rozeslán na všechny důležité subjekty z oblasti cestovního ruchu včetně všech větších měst a jejich následné připomínky jsou zapracovány.

Jako další vstupní údaje a data jsme využili výsledků studie výzkumu veřejného mínění, která zjišťovala, jak obyvatelé ČR a Saska vnímají turistické regiony Ústeckého kraje. A jako poslední zdroj sloužil výstup cca 20 řízených rozhovorů se zástupci významných subjektů cestovního ruchu z našeho kraje. Výsledná Strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2015 – 2020 je rozdělena pro přehlednost na hlavní části:

- Analytická část

- Návrhová část

- Implementační část

Vzhledem k rozsáhlosti tohoto strategického dokumentu předkládáme také ke stažení Stručný souhrn Strategie. 

 

Odkazy


 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rozvoj kraje a cestovní ruch > Cestovní ruch a turistika - 2015 > Strategie rozvoje cestovního ruchu > Strategie rozvoje cestovního ruchu 2015 - 2020

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém