Orientační nabídka


 

Strategie rozvoje cestovního ruchu 2021 – 2027

 
 
 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje na základě Zákona o krajích č. 129/2000 Sb., § 35, schválilo dne 11.12.2023 usnesením č. 035/25Z/2023 Strategii rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje pro období 2021 – 2027. Příslušný zákon o krajích kromě schvalování strategií ukládá i zajišťování jejich realizace a kontrolu plnění, proto Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje podléhá každoročnímu vyhodnocování pracovní skupinou. Aktuálně jsou do strategie zapracovány zásadní změny v destinačních managementech v turistických destinacích České středohoří a Krušnohoří  a marketingová podpora památkám UNESCO (včetně nově vyhlášené kulturní památky UNESCO Žatec a krajina žateckého chmele)

 

PRIORITY

1. Rozvoj infrastruktury a služeb

2. Účinný marketing

3. Management a organizační zabezpečení

 

OPATŘENÍ

1.1 Páteřní cyklotrasy

1.2 Budování infrastruktury a atraktivit

1.3 Vyšší využití stávající nabídky

1.4 Turistická doprava a historické tratě

1.5 Turistické akce


2.1 Marketingová strategie

2.2 Marketing a image značky

2.3 UNESCO a další hlavní produkty

2.4 Marketing produktů

2.5 informovanost návštěvníků v regionu

2.6 Koordinace marketingu


3.1 Řízení a koordinace rozvoje cestovního ruchu

3.2 Systém financování

3.3 Destinační řízení

3.4 Lidské zdroje

3.5 Monitoring a data

 

Odkazy


 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rozvoj kraje a cestovní ruch > Cestovní ruch a turistika - 2015 > Strategie rozvoje cestovního ruchu > Strategie rozvoje cestovního ruchu 2021 – 2027

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém