Orientační nabídka


 

Strategie rozvoje kraje

 
SRÚK

Strategie rozvoje Ústeckého kraje (SRÚK) je základním rozvojovým dokumentem pro území Ústeckého kraje. SRÚK akcentuje rozdíly v podmínkách a sociálních a ekonomických charakteristikách regionů v rámci kraje. Vznik strategie byl koordinován s dalšími koncepčními dokumenty, zejména s národní Strategií regionálního rozvoje ČR či Strategickým rámcem hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. 

Strategie rozvoje Ústeckého kraje je zastřešujícím dokumentem , který definuje největší problémy, úkoly a výzvy, které mají zásadní význam pro harmonický rozvoj kraje ve všech aspektech ve střednědobém horizontu. Vzhledem ke způsobu jejího zpracování (se zahrnutím řady relevantních aktérů) se jedná o rozvojový dokument, který je relevantní jak pro veřejnou sféru, tak pro podnikatelský, akademický či neziskový sektor. Zároveň je podkladem pro argumenty při vyjednávání s centrálními orgány. Přesto nezasahuje do kompetencí jiných subjektů.

Jedná se o konsensuálně přijatý rámec a společné rozvojové cíle území Ústeckého kraje. To znamená, že pro strategické rozhodování podnikatelů, investorů, univerzit atd. strategie ukazuje, jaké rozvojové směry budou ze strany kraje a dalších regionálních subjektů (především z veřejné sféry) podporovány (upřednostňovány).

Z uvedených důvodů by bylo vhodné, aby se strategie stala jedním z výchozích podkladů při zpracování strategických dokumentů měst a obcí Ústeckého kraje, ale i dalších relevantních subjektů, které mají vliv na rozvoj Ústeckého kraje (univerzity, velcí zaměstnavatelé apod.).

SRÚK byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 23. 4. 2018. 

Hlavní využití SRÚK:

  1. Hodnocení projektových žádostí o dotaci
  2. Revize dotačních titulů vyhlašovaných Ústeckým krajem
  3. Příprava programového období 2021-2027.
  4. Příprava národních dotačních titulů
  5. Podklad při zpracování strategických dokumentů měst a obcí Ústeckého kraje

>> Prolistujte si SRÚK online! <<


Související dokumenty ke SRÚK ke stažení:

Proces hodnocení SEA: SEA_Vyhodnoceni SRÚK do roku 2027 
                                       Příloha 1_Natura 45i
                                       Prohlášení dle 10g odst.5
                                       SRÚK_vypořádání připomínek SEA    

 

Oddelujici linka SRUK


Cestovní ruch
Životní prostředí           
Školství, mládež a tělovýchova
Doprava
Sociální služby
Zdravotnictví
Kultura a památková péče Inovační strategie
Energetika
Koncepce rozvoje venkova


   

 

Kontext

Umístění: Menu > 2014 - Mapa stránek > Rozvoj kraje > Strategie rozvoje kraje

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém