Orientační nabídka


 

Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027

 
 
 
Strategie rozvoje Ústeckého kraje (SRÚK) je základním rozvojovým dokumentem pro území Ústeckého kraje. SRÚK akcentuje rozdíly v podmínkách a sociálních a ekonomických charakteristikách regionů v rámci kraje. Vznik strategie byl koordinován s dalšími koncepčními dokumenty, zejména s národní Strategií regionálního rozvoje ČR či Strategickým rámcem hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje.

Strategie rozvoje Ústeckého kraje je zastřešujícím dokumentem, který definuje největší problémy, úkoly a výzvy, které mají zásadní význam pro harmonický rozvoj kraje ve všech aspektech ve střednědobém horizontu. Vzhledem ke způsobu jejího zpracování (se zahrnutím řady relevantních aktérů) se jedná o rozvojový dokument, který je relevantní jak pro veřejnou sféru, tak pro podnikatelský, akademický či neziskový sektor. Zároveň je podkladem pro argumenty při vyjednávání s centrálními orgány. Přesto nezasahuje do kompetencí jiných subjektů. Jedná se o konsensuálně přijatý rámec a společné rozvojové cíle území Ústeckého kraje. To znamená, že pro strategické rozhodování podnikatelů, investorů, univerzit atd. strategie ukazuje, jaké rozvojové směry budou ze strany kraje a dalších regionálních subjektů (především z veřejné sféry) podporovány (upřednostňovány). Z uvedených důvodů by bylo vhodné, aby se strategie stala jedním z výchozích podkladů při zpracování strategických dokumentů měst a obcí Ústeckého kraje, ale i dalších relevantních subjektů, které mají vliv na rozvoj Ústeckého kraje (univerzity, velcí zaměstnavatelé apod.).

SRÚK byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 23. 4. 2018.


Hlavní využití Strategie rozvoje Ústeckého kraje:            


1. Hodnocení projektových žádostí o dotaci


2. Revize dotačních titulů vyhlašovaných Ústeckým krajem


3. Příprava programového období 2021-2027


4. Příprava národních dotačních titulů


5. Podklad při zpracování strategických dokumentů měst a obcí Ústeckého kraje

 

Odkazy


 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rozvoj kraje a cestovní ruch > Rozvoj kraje - 2014 > Rozvojové dokumenty kraje > Regionální rozvoj > Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém