Orientační nabídka


 

Středisko ekologické výchovy SEVER

 

 
 

Středisko ekologické výchovy SEVER

pracoviště Litoměřice

 

Sídlo: ZŠ Na Valech, ul. Masarykova, Litoměřice, 412 01

 

Kontaktní údaje:
Ivana Poláčková

 

Telefon:
tel.: 739 203 212

 

Adresa pro poštovní korespondenci :
Středisko ekologické výchovy SEVER

Masarykova 35
412 01, Litoměřice
E-mail: sever-ltm@ekologickavychova.cz

www.sever.ekologickavychova.cz

 

Otevírací doba

pondělí - pátek   8.00 – 16.00

osobní návštěvu nutné domluvit předem

 

Naše vize naše poslání

Posláním SEVERu je výchova k trvale udržitelnému způsobu života, resp. ekologická výchova. Jejím prostřednictvím usilujeme o prohloubení odpovědného jednání člověka vůči přírodě i k ostatním lidem, o uvědomění si jedinečnosti a nenahraditelnosti přírody a potřeb\ její ochrany.

 

 

Naše činnosti


Vzdělávací akce pro děti a mládež

ekologické výukové programy pro střední,základní i mateřské školy. Nabízené programy se zaměřují na oblasti:

 • mezilidské vztahy a fungování lidské společnosti
 • místní prostředí-přírodní hodnoty místa, stav životního prostředí v místě, terénní pozorování
 • postavení člověka v přírodě (ekologická etika)
 • historický vývoj vztahu člověka přírody
 • globální souvislosti a problémy
 • udržitelné neudržitelné čerpání a užívání přírodních zdrojů
 • člověk jako občan, spotřebitel a výrobce
 • krátkodobé programy probíhající v prostorách SEVERu nebo přímo v terénu. Pobytové programy zajišťujeme ve vlastním středisku v Krkonoších, případně po domluvě v dalších místech
 • Školní projekty:“Úspora energie na školách“, „Odpady“, „Škola pro udržitelný život“
 • Volnočasové aktivity: Víkendové a pobytové akce (např. „Detektivové jara“,“Lesní království“, „Hry a tvoření v přírodě“, „Mágové šamani a druidové“) jsou zaměřené na co nejintenzivnější pobyt dětí v přírodě – terénní zkoumání, prvky smyslového vnímání přírody, tvořivou práci s přírodními materiály, prvky prožitkové pedagogiky, lesní ekopedagogiky atd.
 • ekologický kroužek pro děti z prvního stupně ZŠ
 • práce s dobrovolníky, záštita nad Dětským zastupitelstvem Litoměřic

 

Vzdělávací akce a metodická pomoc pro učitele a další pedagogické pracovníky

 • semináře a kurzy pro pedagogické pracovníky. Smyslem seminářů ej podchytit zájemce o ekologickou výchovu z řad pedagogických pracovníků, pomoci školám v zařazování průřezových témat do školních vzdělávacích programů a v zpracování školních programů ekologické výchovy dle metodického pokynu MŠMT, poskytnout jim maximální možnou míru informací o ekologické výchově, inspiraci pro práci s žáky, možnost doplnění si znalostí z oblasti výchovy a vzdělávání k trvale udržitelnému způsobu života. Mj. aktuálně nabízíme semináře pro týmy učitelů z jedné školy a specializační studium pro školní koordinátory ekologické výchovy.
 • krajská konference KAPRADÍ (Konzultace A PRAktické DÍlny)
 • konzultace a metodická pomoc, celoroční a pravidelný přísun informací (včetně časopisu pro ekogramotnost Bedrník) školám zapojených do sítě M.R.K.E.V. (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy)

 

Vytváření podmínek pro rozvoj ekologické výchovy

 • snažíme se, aby se ekologická výchova stala samozřejmou, přirozenou a systematicky rozvíjenou a podporovanou součástí agendy veřejné správy. V tomto směru pracujeme ve třech rovinách: místní, krajské a celorepublikové
 • SEVER se podílí na koordinaci ekologické výchovy v Ústeckém kraji a podílel se na zpracování Koncepce ekologické výchovy v Ústeckém kraji
 • Ekologické poradenství, Ekoporadna je členem sítě ekologických poraden STEP

 

 

Komunitní práce, zapojení veřejnosti, osvětové akce

 • jarmark NNO
 • Oslavy Dne Země
 • Strom města Litoměřic
 • Kulaté stoly – setkání politiků s veřejností

 

 

Identifikace problému, co řešíme

 

SEVER Litoměřice vznikl v roce 1997 a je jedním ze tří pracovišť střediska ekologické výchovy SEVER. Jeho působnost je především v Ústeckém kraji a ve městě Litoměřice. Pořádá zde ekologické výukové programy pro žáky mateřských, základních a středních škol, školní ekologické projekty, víkendové pobyty, semináře pro učitele. Pro širokou veřejnost organizujeme osvětové akce poskytuje ekologické poradenství a pomoc při řešení problémů životního prostředí.

 

 

Formy činností

 

 • vzdělávací akce pro děti mládež
 • vzdělávací akce a metodická pomoc pro učitele a další pedagogické pracovníky
 • vytváření podmínek pro rozvoj ekologické výchovy
 • ekologické poradenství
 • komunitní práce, zapojení veřejnosti, osvětové akce
 
Zodpovídá: Mgr. Věra Frimlová
Vytvořeno / změněno: 21.2.2007 / 21.2.2007
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém