Orientační nabídka


 

SYNERGYS - systémy pro energetickou synergii

 

OPST; SP

   Nositel:  Univerzita Karlova

   Předpokládané náklady:                1 208 707 454 Kč

   Předpokládané náklady z OPST:     1 027 401 336 Kč

Projekt SYNERGYS se zaměřuje na řešení problémů a výzev spojených s transformací kraje v energetice a nahrazení fosilních zdrojů. Stěžejní součástí projektu je vybudování uceleného systému experimentálních energetických zdrojů a podzemních zásobníků tepla a jejich integrace do několika funkčních celků. 

Prvním z nich jsou hlubinné geotermální vrty do 2,5-3 km využívající teplo hornin pro ohřev vody, jež cirkuluje v puklinovém výměníku a přenáší teplo napovrch, kde se využije pro vytápění, případně výrobu elektřiny. Dalším zdrojem tepla je unikátní fotovoltaická elektrárna využívající hybridní fotovoltaické panely generující současně elektřinu a teplo.

Druhou skupinou technologií jsou zásobníky energie (tzv. systémové integrátory), umožňující ukládat tepelnou i elektrickou energii v době jejího přebytku a její zpětné využití např. v topné sezóně, resp. při nedostatku v síti. Pro ukládání tepla budou realizovány 3-4 podzemní vrtní termální zásobníky (tzv. BTES - Borehole thermal energy storage) tvořené různě hlubokými vrty v rozmezí 100–500 m a osazené výměníky tepla s vysokoteplotními tepelnými čerpadly. Mělčí zásobníky budou sloužit jako úložiště tepla, v letních měsících také k chlazení, hlubší BTES pak primárně pro akumulaci tepla s možností využití pro dálkové vytápění. Jednou z klíčových součástí bude elektrolyzér pro výrobu tzv. zeleného vodíku (H2), jenž bude společně s palivovými články fungovat jako záložní zdroj v zimních měsících, kdy je výkon solárních zdrojů minimální.

Jednotlivé technologie pak propojují systémy měření a regulace a vyhodnocování dat, jež umožní postupnou optimalizaci jednotlivých zdrojů a zásobníků energie a jejich škálovatelnost pro různě veliké budovy. V rámci projektu bude proveden komplexní průzkum lokality s cílem získat detailní znalosti o horninovém prostředí a jeho interakci s ukládáním a jímáním energie. Mezi hlavní přínosy patří vznik unikátní, evropsky významné výzkumné infrastruktury zaměřené na využívání geoenergií a integraci dalších obnovitelných zdrojů s hlavním cílem zajistit bezpečné bezemisní zdroje energie schopné v horizontu 5-10 let nahrazovat uhlí v systémech dálkového vytápění a vytvořit nové odvětví geoenergií absorbující odborníky z utlumovaného důlního a energetického sektoru. V dlouhodobém horizontu tak dojde ke zvýšení energetické soběstačnosti a tím i ke stabilizaci cen energií a k eliminaci jejich závislosti na externích vlivech.


Aktuální informace:

  • 26.7.2023 byl projekt předložen do 2. výzvy - Strategické projekty Ústeckého kraje - Operačního programu Spravedlivá Transformace

Další dostupné informace: 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém