Orientační nabídka


 

Zónově relační tarif a ceník DÚK

Tarif
Veřejnou dopravu v Ústeckém kraji obstarává integrovaný dopravní systém zajišťovaný Ústeckým krajem a jeho partnery s názvem Doprava Ústeckého kraje (DÚK). V rámci systému DÚK platí jednotný tarif, který umožňuje jednoduché cestování prostřednictvím autobusové, železniční, lodní, městské i turistické dopravy.

 
 
 

Karta DÚK ilustrační

S jednou jízdenkou DÚK můžete v rámci její místní a časové platnosti přestupovat mezi různými dopravními prostředky dle potřeby. Dodržet přitom musíte jednoduché pravidlo cestování povolenou cestou – tzn. z výchozí do cílové zóny můžete cestovat buď nejkratší cestou, cestou s nejmenším počtem přestupů, s nejkratší docházkovou (přestupní) vzdáleností nebo cestou s časově nejvýhodnějším spojením.

Jízdní doklady pro jednotlivou jízdu jsou obousměrné a lze je využít pro cestu tam i zpět v době její časové platnosti.

Papírové jízdenky DÚK platí na území Ústeckého kraje ve všech zelených meziměstských autobusech, ve všech vlacích (mimo mezinárodní spoje EC, IC a EN), v MHD Teplice, MHD Ústí nad Labem, MHD Bílina, MHD Děčín, MHD Varnsdorf, v MHD Chomutova a Jirkova i v nostalgických turistických vlacích DÚK a na turistických lodích DÚK na Labi. Jízdenky DÚK platí také na vybraných integrovaných linkách DÚK v části Saska, Středočeského a Plzeňského kraje.

Pořídíte je u řidičů v zelených autobusech, v pokladnách na vlakových nádražích, u vlakových průvodčí, na turistických lodích DÚK, u řidičů MHD v Teplicích, Bílině, Děčíně, Varnsdorfu, Chomutově a Jirkově, Ústí nad Labem nebo v informačních kancelářích dopravců DÚK.


Tarif je tzv. zónově-relační. Jedna zóna zpravidla vymezuje katastrální území jedné obce. O tom, která zastávka je přiřazena do které zóny, se dozvíte z jízdních řádů, kde je u každé zastávky vyznačeno číslo zóny.

 

Jak se počítá jízdné.
Nezáleží pouze na tom, kolika zónami pojedete, ale také na vzdálenosti těchto zón, tedy odkud a kam. Vzdálenost zón je kvůli spravedlivému posouzení ohodnocen takzvanými tarifními jednicemi, které zpravidla kopírují kilometrickou vzdálenost centrálních zastávek jednotlivých zón. Tarifní jednice si můžete zjistit z Matice tarifních jednic. Pojedete-li z jedné zastávky do jiné zastávky ve stejné zóně, zaplatíte stejné jízdné bez ohledu na skutečnou kilometrickou vzdálenost obou zastávek. Pokud však bude nástupní zastávka v jiné zóně než výstupní, jízdné bude propočteno dle počtu tarifních jednic mezi jednotlivými zónami.

 

Princip výpočtu časových jízdenek.
Spočívá v určení násobku základního jízdného a může vytvořit výraznou úsporu oproti jednotlivému jízdnému. Časové jízdenky se také významně zvýhodňují možností opakované jízdy v průběhu dne (není omezena na jednu cestu tam a jednu cestu zpět).

 • U sedmidenních jízdenek činí 7 násobek základního jízdného (vyplatí se tedy u 4 cest tam i zpět během 7 dnů).
 • U třicetidenního jízdného činí 23 násobek základního jízdného.
  Pokud  činí základní jízdné např. 26 Kč, třicetidenní jízdenka přijde na 598 Kč. Pravidelný cestující, který by platil jednotlivě jízdné 26 Kč při každé cestě tam a zpět 20 pracovních dní, by zaplatil  za  jízdné v součtu 1 040 Kč. Je tedy výhodnější zakoupit časové třicetidenní jízdné za 598 Kč s možností využití ve všech dnech platnosti bez rozdílu. Pokud tedy bude cestující jezdit tam a zpět každý den, začíná se mu investice do 30 denní jízdenky vyplácet již 12. den platnosti! Den výhodnosti investice do časové jízdenky se může ještě zkrátit, pokud cestující pojede během dne vícekrát.
 • U devadesátidenních jízdenek činí 61 násobek základního jízdného.                                                                                  Toto jízdné je vydáváno pouze na čipovou kartu nebo je možné ho zakoupit v mobilní aplikaci DÚKapka. To s sebou nese omezení u doprav, které jsou přechodně integrovány pouze na papírových jízdních dokladech.
 • U ročních jízdenek (platnost 365 dní) činí 210 násobek základního jízdného.                                                         Toto jízdné je vydáváno pouze na čipovou kartu nebo je možné ho zakoupit v mobilní aplikaci DÚKapka.

Kde lze na území Ústeckého kraje zakoupit jízdenky DÚK: 

 • přímo u řidičů v zelených autobusech;
 • v  pokladnách na vlakových nádražích a u průvodčích ve vlacích (bez příplatku tam, kde není obsazena pokladna);
 • v turistických motoráčcích;
 • u posádek na turistických lodích;
 • na odbavovacím zařízení vpředu u řidiče, které jsou umístěny u řidičů autobusů a trolejbusů MHD v Teplicích, Bílině, Děčíně, Varnsdorfu, Chomutově a  Jirkově, Ústí nad Labem; 
 • v informačních kancelářích dopravců.
 
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Doprava Ústeckého kraje > Cena jízdného > Zónově relační tarif a ceník DÚK

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém