Orientační nabídka


 

Těžba Lithia na Cínovci *

 

CEZ; OPST

   Nositel:  ČEZ, a.s.

   www:    Profil ČEZ | Skupina ČEZ - O Společnosti (cez.cz)

   Předpokládané náklady:                11 133 920 000,00 Kč

   Předpokládané náklady z OPST:    dle čerpání projektů s prioritou č. 1


* Projekt jako jediný schválen Regionální stálou konferencí s prioritou č. 2 ("náhradní projekt").

ČEZ, a. s., připravuje projekt „Těžba lithia na Cínovci“, u nějž je také plánováno spolufinancování z OPST. Projekt těžby lithia byl Regionální stálou konferencí Ústeckého kraje identifikován jako strategický investiční záměr, jenž bude nedílnou součástí transformace Ústeckého kraje, která souvisí s plánovaným útlumem těžby a spalování fosilních paliv

Předmětem projektu je těžba a zpracování lithia, cínu a wolframu v severočeském Cínovci na úpatí Krušných hor. Součástí projektu je také výstavba navazujících zařízení – liniová stavba produktovodu, která bude sloužit k podzemní dopravě rozemleté horniny a samotný zpracovatelský závod, kde bude speciální úpravárenskou metodou extrahováno především lithium v kvalitě vhodné do baterií. Lithium je základní surovinou pro výrobu tzv. Li-ion baterií, jejichž poptávka v posledních letech prudce stoupá, a to především v návaznosti na klimatické cíle Evropské unie a dekarbonizaci evropského hospodářství.

Zdroj: Čerpání dotací | Skupina ČEZ - O Společnosti (cez.cz)


Další dostupné informace: 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies