Orientační nabídka


 

Teze tvorby Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2023 – 2033

Rada Ústeckého kraje schválila dne 14. prosince 2022 usnesením č. 037/60R/2022 tyto teze tvorby Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2023 – 2033.
 

 
 

Oblast zdravotní péče je nedílnou součástí základních strategických vládních dokumentů a příprava krajské koncepce tak musí také vycházet i ze Strategického rámce rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 a plynule navazovat na Strategický rámec České republiky 2030 přijatý vládou ČR, která svým rozhodnutím také určila základní zastřešující cíl pro oblast zdravotnictví „Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje“. Strategický rámec Zdraví 2030 také vychází z dříve formulovaných strategických materiálů, jako jsou Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí s příslušnými akčními plány; Národní strategie elektronického zdravotnictví a Strategie reformy psychiatrické péče. V mezinárodním kontextu byla pro tvorbu Strategického rámce Zdraví 2030 výchozím dokumentem především Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj, ze které vychází tzv. SDGs – cíle udržitelného rozvoje OSN.

Nově definovaná strategie Ústeckého kraje by měla kromě výše uvedených dokumentů vycházet z vyhodnocení předchozí krajské strategie pro roky 2015-2022 z analýzy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ZDRAVÍ 2030 – analytická studie: Ústecký kraj.

Nově definovaná strategie Ústeckého kraje by měla kromě Strategického rámce Zdraví 2030 vycházet

-           z vyhodnocení předchozí krajské strategie pro roky 2015-2022,

o    co se podařilo splnit a jak (co se nepodařilo),

o    jak kraj realizoval podporu udržení a rozvoje zdravotních služeb,

-           z analytických podkladů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ZDRAVÍ 2030 – analytická studie: Ústecký kraj) z roku 2022,

o    determinanty zdraví (rizikové faktory),

o    determinanty sítě zdravotních služeb,

o    demografické a socioekonomické faktory determinující vývoj potřeb zdravotní péče

o    problematické aspekty sítě zdravotních služeb,

-           z „tezí“ tvorby nové strategie, které definovala Rada Ústeckého kraje.

 
Zodpovídá: Ing. Petr Severa
Vytvořeno / změněno: 20.12.2022 / 20.12.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém