Orientační nabídka


 

Tisková odpověď k článku Třetí třída bude v Deníku Litoměřicka

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Žádost o tiskovou odpověď vydavateli Deníku Bohemia ze dne 24.5.2002, č.j. 100167/SH

Vážený pane,

vyslovuji zásadní námitky k článku Třetí třída otevřena bude (vyšlo v Deníku Litoměřicka dne 24. května 2002), který je jednostranný, zavádějící a žádám dle tiskového zákona o otištění tiskové odpovědi v přiloženém znění.

Ve čtvrtek 23. května 2002 mne požádal pan redaktor David Šikula o vyjádření k problému zvýšení kapacity litoměřického gymnázia. Odpověď na jeho otázku byla zpracována a odeslána ještě týž den, nicméně článek, který vyšel den poté v Deníku Litoměřicka, naprosto ignoruje stanovisko Ústeckého kraje i jeho krajského úřadu.

Redakci Deníku Litoměřicka jsem poskytla dostatečné informace, ze kterých vyplývá, že Krajský úřad Ústeckého kraje vyhověl gymnáziu v nejbližším možném termínu (o změně v síti škol, kam navýšení kapacity patří, musí rozhodnout Rada Ústeckého kraje) a dokonce tuto iniciativu podpořil! Velmi nemile mne překvapilo tvrzení, že žádost pana ředitele gymnázia: „… narazila na odpor pracovníků Krajského úřadu Ústeckého kraje“.

Článek Třetí třída otevřena bude informuje neobjektivně, protože vyjadřuje stanovisko pouze jedné strany a nedává prostor k vyjádření Krajskému úřadu Ústeckého kraje. To je, jak doufám víte, zcela proti zásadám objektivního zpravodajství i profesionální novinářské etiky. Otištěná informace je zavádějící a nepravdivá, navíc komentář v perexu vyznívá proti snaze KÚ ÚK problém řešit. Celkově se tedy článek velmi dotýká dobrého jména Krajského úřadu Ústeckého kraje. Žádám tedy po Deníku Litoměřicka ve smyslu tiskového zákona č. 46/2000 Sb., otištění tiskové odpovědi v přiloženém  znění. Předpokládám otištění této odpovědi ve formě  rovnocenné a  rozsahem přiměřené napadenému sdělení, tedy tak, jak tiskový zákon ukládá.  

Text tiskové odpovědi:

Krajský úřad Ústeckého kraje umožnil otevření třetí třídy gymnázia v Litoměřicích s velkým pochopením a zcela odmítám, že by přistupoval k případu byrokraticky a proti moderním trendům. Ředitel gymnázia Josefa Jungmanna  v Litoměřicích požádal o zvýšení kapacity školy koncem března letošního roku, ačkoli zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších novel (par. 13 odst. 4) přesně definuje, že o změnu v síti škol – kam také zvýšení kapacity školy patří – je nutné žádat do 30. listopadu roku předcházejícího. Na tuto skutečnost byl pan ředitel při podávání žádosti, v níž požadoval navýšení kapacity již od letošního září, upozorněn – upozornění na zákonem stanovené postupy a termíny však odmítám považovat za ODPOR otevřít třídu navíc. Protože se ale úřad snažil vyjít žádosti vstříc, pomohli úředníci s její úpravou tak, aby mohla být odeslána na příslušné ministerstvo, dále byla bez odkladu projednána ve výboru výboru pro výchovu,                                                     vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje a při nejbližším termínu také v Radě Ústeckého kraje, která ji schválila bez připomínek. Kraj – a to jak samospráva, tak jeho úředníci – udělal maximum pro to, aby se v Litoměřicích gymnaziální třída otevřela podle potřeby. Ostatně zvýšení kapacity gymnázia je v souladu se záměrem dále posilovat úlohu čtyřletých gymnázií ve školské soustavě kraje!

S úctou  Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

Na vědomí:

Deník Litoměřicka, šéfredaktor Robert Malecký (odesláno faxem 24.5.2002)

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 24.5.2002 / 24.5.2002 | Zveřejnit od-do: 24.5.2002-24.8.2002
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém