Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 1. jednání Rady Ústeckého kraje (III. volební období)

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Tato zpráva má pouze informativní charakter
 

 
 

6. Blok hejtmanky Jany Vaňhové

 

6.1 Změna usnesení č.9/131R/2008: RÚK změnila v usnesní č.9/131R/2008 část A) ze dne 6. 11. 2008 část původního textu textu „pro absolutního vítěze 41. ročníku mezinárodní soutěže mladých klavíristů Virtuosi per musica di pianoforte“ na „pro vítěze ceny ředitele 41. ročníku mezinárodní soutěže mladých klavíristů Virtuosi per musica di pianoforte“

 

7. Blok náměstka a zástupce hejtmanky Ústeckého kraje Pavla Koudy

 

7.1 Informace o činnosti společnosti Krajská zdravotní, a.s. RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit změnu stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s. Změna se týká navýšení členů představenstva společnosti z dosavadních pěti na sedm.

Dále rada zastupitelstvu doporučila navrhnout odvolání členů představenstva Krajské zdravotní, a.s.a členů dozorčí rady KZ a.s.

 

7.2 Komise Rady Ústeckého kraje na III. volební období 2008-2012: RÚK odvolala všechny členy a předsedy komisí Ústeckého kraje a zároveň tyto komise zrušila. Konkrétně jde o těchto 16 komisí: finanční; investiční; majetková, pro dopravu; zdravotní; pro sport a tělovýchovu; kulturu, komisi Fondu obnovy Ústeckého kraje, komisi životního prostředí, pro regionální rozvoj a cestovní ruch; sociální; zemědělství; pro vědu, výzkum a inovace; pro vnější vztahy; legislativně-právní; rozvoj lidských zdrojů.

Zároveň rada zřídila nových 14 komisí, ve kterých bude zasedat po 11-ti členech, stanovila jejich předsedy a také některé členy:

Komise finanční - Karel Novotný (ČSSD)

Komise investiční – Rudolf Kozák (ČSSD)

Komise majetková – Josef Macík (ČSSD)

Komise pro dopravu – Bronislav Špičák (ODS)

Komise zdravotní – Josef Kubal (ODS)

Komise pro sport a tělovýchovu – Jindřich Stádník (ODS)

Komise pro kulturu a památkovou péči – Petr Pípal (ODS)

Komise Fondu obnovy Ústeckého kraje – Josef Tachecí (KSČM)

Komise životního prostředí – Lenka Jeníčková (KSČM)

Komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch – Martin Strakoš (ČSSD)

Komise sociální – Tomáš Kříž (ČSSD)

Komise zemědělství – Aleš Kassal (ČSSD)

Komise vědu, výzkum vývoj a inovace - Ivo Perna (KSČM)

Komise pro rozvoj lidských zdrojů – Lenka Tomanová (ČSSD)

 

7.3 Uvolnění člena Zastupitelstva Ústeckého kraje pro výkon funkce předseda Komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch Rady Ústeckého kraje: RÚK doporučila Zastupitelstvu vzít na vědomí zřízení komise Rady Ústeckého kraje: Komise pro regionální rozvoj  a cestovní ruch Rady Ústeckého kraje a jmenování Martina Strakoše předsedou této komise. Rada dále zastupitelstvu doporučila stanovit další funkci, pro kterou bude člen zastupitelstva Martin Strakoš uvolněn a to předseda Komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch Rady Ústeckého kraje.

 

8. Blok náměstka a zástupce hejtmanky Ústeckého kraje Arno Fišery

 

8.1 Pravidla pro zpracování a schválení změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje: RÚK doporučila zastupitelstvu schválit Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje.

 

11. Blok člena Rady  Ústeckého kraje Radka Vonky

 

11.1 Předložení žádosti o dotaci v rámci Regionálního operačního programu Severozápad: RÚK vzala na vědomí informaci o přípravě projektu „Labská stezka č.2 – I.etapa“ a souhlasila s podáním žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu Severozápad pro projekt „Labská stezka č.2 – I.etapa“ s celkovými náklady ve výši 72,1 milionů korun. Dále rada souhlasila se zajištěním předfinacováním celkových nákladů projektu ve výši 72,1 milionů korun, tj. 100 procent celkových nákladů projektu a zajištěním spolufinancování Ústeckého kraje ve výši 5,5 milionů korun, tj. 7,5 procent způsobilých výdajů projektu. Rada dále rozhodla o uzavření partnerské smlouvy s partnery projektu „Labská stezka č.2 – I.etapa“ , obcemi Velké Březno, Malé Březno, Křešice, Ústí nad Labem a nadace Partnerství.

 

12. Blok člena Rady Ústeckého kraje Jiřího Šulce

 

12.1 Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti drážní – tramvajová a trolejbusová doprava: RÚK vzala na vědomí žádost Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s. o úhradu prokazatelné ztráty z provozu tramvajových linek Most – Litvínov v roce 2009 a žádost Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s. o schválení smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě na rok 2009.

Rada dále doporučuje zastupitelstvu stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti zajišťování drážní dopravou tramvajovou a trolejbusovou na území Ústeckého kraje pro rok 2009 do výše 675 tisíc kilometrů.

 

13. Blok člena Rady Ústeckého kraje Reného Budjače

 

13.1 Nakládání s majetkem: RÚK vzala na vědomí zprávu o nakládání s majetkem.
 
Zodpovídá: František Janačík
Vytvořeno / změněno: 9.1.2009 / 9.1.2009 | Zveřejnit do: 9.1.2009

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém