Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 10. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

Odkazy

  • SFDI [PDF, 336 kB] (16.3.2017)

 
 

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji „Příspěvek na dojíždění“

 

Rada schválila příspěvky na dojíždění ve výši 1 217 000,- Kč. O příspěvek požádalo celkem 40 středních škol pro 1 217 svých studentů. Na pololetí je možné požádat o příspěvek ve výši 1 000 korun.

 

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji „Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání“ - schválení příspěvku

 

V celkové výši 3 186 000,- Kč pro 894 žáků. Nejvíce je stipendií v 1. ročníku a to celkem 329.

Nejoblíbenější jsou stipendia u studentů oboru strojní mechanik, z celkového počtu je jich 241.

 

Financování silnic II. a III. třídy v roce 2017 z prostředků SFDI

Radní schválili poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje ve výši 215 093 tis. Kč a zároveň také seznam, které budou realizovány z finančních prostředků realizovány.

 

Seznam akcí najdete v příloze.

 

Dotační program „Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 – nezřizovaná Ústeckým krajem“

 

Pro další ročník rada navrhuje rozšíření soutěže o střední školy bez rozdílu zřizovatele se sídlem na území Ústeckého kraje. Ústecký kraj již má soutěž s názvem Dobrá škola pro školy zřizované Ústeckým krajem, který i nadále zůstává.

 

Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 600 000,- Kč

1. místo 300 000,- Kč

2. místo 200 000,- Kč

3. místo 100 000,- Kč

Žádost o dotaci lze podávat od 10. 7. 2018 do 17. 7. 2018

Rozdělení dotací z Programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2017

Radní rozhodli o poskytnutí dotací ve výši 500 000 korun.

Ukázky projektů:

Název projektu: Obnova kapličky u cyklostezky u Podbořan
Žadatel: Omnium, z. s.
Částka: 70.000,- Kč

Název projektu: Oprava drobné sakrální památky v Lísce
Žadatel: Vladislav Holata
Částka: 40.000,- Kč

Radní zároveň navrhují Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o poskytnutí dalších dotací, o které žádají obce:

Ukázky projektů:

Název projektu: Restaurování sochy panny Marie s Ježíškem v obci Mory
Žadatel: Město Podbořany
Částka: 30.000,- Kč

Název projektu: Oprava zchátralé kapličky u Vojnína
Žadatel: Obec Radonice
Částka: 90.000,- Kč

Název projektu: Obnova podstavce pomníku sv. Michala v obci Lukavec
Žadatel: Obec Lukavec
Částka: 72.000,- Kč

Název projektu: Oprava kamenného kříže U Vrby nad obcí Velemyšleves - 2. Etapa
Žadatel: Obec Velemyšleves
Částka: 130.000,- Kč

Název projektu: Obnova poškozené torzální části pískovcové soklové architektury
Žadatel: Město Košťany
Částka: 68.000,- Kč

 

Rozdělení dotací z Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2017

Celkem byla v programu alokována částka ve výši 3 000 000 korun.

Ukázka schválených projektů, o kterých rozhodla rada:

Název projektu: Multikulturní open air festival „Lovosický ŽAFEST 2017“
Žadatel: Békadilkoš, z.s.
Ve výši: 60 000,- Kč

Název projektu: Podpora lidových tradic v Ústeckém regionu
Žadatel: Šance Lovosice, z.s.
Ve výši: 50 000,- Kč

Název projektu: ÚTULEK FEST 2017 – 16. ročník benefičního festivalu na podporu útulků na Ústecku
Žadatel: Útulek fest, z. s.
Ve výši: 30 000,- Kč

Název projektu: Podzimní koncerty v zámeckém klubu
Žadatel: Jazz Club Teplice, z.s.
Ve výši: 30 000,- Kč

Název projektu: ADVENTNÍ KONCERTY 2017
Žadatel: Dům kultury Teplice
Ve výši: 30 000,- Kč

Název projektu: Festival NA SCHODECH
Žadatel: Spolek pro obnovu památek Úštěcka
Ve výši: 50 000,- Kč

Rada navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje například tyto projekty:

 

Název projektu: Oslava výročí 960 let obce Lukavec
Žadatel: Obec Lukavec
Ve výši: 84 000,- Kč

Název projektu: Svatovavřinecká pouť
Žadatel: Obec Veliká Ves
Ve výši: 30 000,- Kč

 

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025

Výdaje na dotační program pro rok 2017 jsou plánovány v rámci schváleného rozpočtu Ústeckého kraje a to ve výši 10 milionů korun. Program bude financován z fondu životního prostředí a to i z nově vybíraných sankčních příjmů.

Dotační program má být příspěvkem Ústeckého kraje na zmírnění finanční zátěže obcí, kterou vyvolá změna nakládání se směsným komunálním odpadem, spočívající v omezení jeho skládkování a

od roku 2024 v zákazu skládkování směsného komunálního odpadu a recyklovatelných a využitelných

odpadů. V roce 2014 činily výdaje obcí v Ústeckém kraji 703 milionů Kč a po roce 2020 se (v závislosti na cenách alternativních způsobů zneškodnění směsného komunálního odpadu a sazbě poplatků za

skládkování směsného komunálního odpadu) mohou znásobit. Program bude proto věcně zaměřen na podporu snižování produkce směsného komunálního odpadu přímo v obcích, na snižování měrných nákladů na jeho svoz a likvidaci a případně i na doplnění místních kapacit k využívání komunálního odpadu.

 

Jsou vymezeny celkem tři oblasti podpory

Dotační titul č. 1:

Pořízení shromažďovacích či přepravních prostředků pro oddělený sběr či svoz a dopravu materiálově využitelných složek komunálního odpadu, např.

 pořízení sběrových nádob a kontejnerů pro tříděný odpad,

 pořízení dopravních prostředků a integrovaných svozových systémů pro svoz a přepravu tříděného odpadu včetně nezbytného provozního příslušenství.

 

 

 

Dotační titul č. 2:

Zřízení, vybavení, zlepšení dostupnosti či modernizace veřejných sběrných míst a překladišť pro oddělený sběr a soustřeďování materiálově využitelných složek komunálního odpadu, např.

 projektová příprava, výstavba a stavební úpravy sběrných dvorů, skladů a překladišť pro využitelné složky komunálního odpadu,

 technické vybavení sběrných dvorů, skladů a překladišť pro využitelné složky komunálního odpadu (váhy, lisy, manipulační prostředky, vzduchotechnika, požární technika atd.),

 projektová příprava, výstavba a stavební úpravy veřejně přístupných stanovišť sběrových nádob a kontejnerů pro tříděný odpad,

 projektová příprava, výstavba a stavební úpravy dopravního napojení veřejných sběrných míst pro tříděný odpad na veřejnou dopravní síť.

 

Dotační titul č. 3:

Pořízení dotřiďovacích linek a zařízení pro úpravu komunálního odpadu před jeho využitím, např.

 pořízení linek pro dotřídění odděleně shromaždovaných složek komunálního odpadu,

 pořízení zařízení pro mechanickou úpravu vytříděných složek komunálního odpadu.

 

Žadatelem o dotaci může být obec v kraji, svazek obcí v kraji, příspěvková organizace obce v kraji a

právnická osoba zřízená dle zákona o obchodních korporacích, poskytující služby v oblasti nakládání

s odpady, v níž má obec v kraji majetkovou účast alespoň 51 %.

Maximální procentuální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu bude 70 %. Maximální výše poskytované dotace činí pro všechny oblasti podpory 500 000,- Kč v případě běžných výdajů.  Minimální výše poskytované dotace činí 30 000,- Kč.

 

Dotaci bude možno poskytnout pouze na projekt, který je v souladu s Plánem odpadového hospodářství Ústeckého kraje II, respektive s platným plánem odpadového hospodářství obce, popřípadě přímo napomáhá splnění v nich stanovených cílů.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 16.3.2017 / 16.3.2017 | Účinnost od: 16.3.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém